Aktualności

Walki o pracownika nie odpuścimy

Trwają negocjacje w PG Silesia. Dotyczą obniżenia wynagrodzenia o 10 proc. To bowiem  podstawowy warunek, by czeski  właściciel dalej finansował funkcjonowanie kopalni do 2021r, do momentu wybrania ścian, które są rozcięte.

Koronawirus ogranicza prace w kopalniach

Nie słabnie epidemia koronawirusa. Na świecie jest już ponad 3 mln zachorowań. Zmarło  230 tys. osób. W Polsce mamy ok. 13 tys. zakażonych i 650 zgonów. Koronawirus nie odpuszcza również górnikom.  Oficjalne statystyki podają, że u ok. 160 pracowników kopalń potwierdzono koronawirusa z 8 kopalń. Zaś na kwarantannie przebywa grubo ponad 1000 osób. W kopalniach Jankowice i Staszic wstrzymano nawet wydobycie.

Domagamy się rozliczania pracowników według korzystniejszych zasad

Dwie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej: Jankowice i Murcki-Staszic wstrzymały wydobycie od 27 kwietnia. Decyzja spowodowana jest, jak tłumaczy spółka, pandemią koronawirusa COVID-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. Stąd ZZG w Polsce  w Polskiej Grupie Górniczej domaga się  rozliczania pracowników fizycznych (w tracie przestoju) według korzystniejszych dla nich zasad.

Co dalej z Polską Grupą Górniczą?

Porozumienie, które przedstawił stronie społecznej w połowie kwietnia zarząd PGG zawierało obniżkę wynagrodzeń pracownikom Polskiej Grupy Górniczej o 20% poprzez wprowadzenie 4-dniowego tygodnia dnia pracy na okres 3 miesięcy. Związki zawodowe działające w spółce zgodziły się na pracę 4 dni w tygodniu i zaproponowały, aby za,  nie przepracowane dni wynagrodzenie wynosiło 60% pensji tzw. postojowe.  Na co nie zgodził się zarząd.

Kolejne wsparcie od ZZG w Polsce

Nie ustają akcje pomocowe w walce  z koronawirusem. Czynnie włączają się w nie organizacje Związku Zawodowego Górników w Polsce, jak informujemy na bieżąco na łamach „Górnika” ( od „Górnik” nr7, nr8). Pomoc dla śląskich szpitali, szycie i rozdawanie maseczek, wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali, rozdawanie bonów wartościowych – to niektóre z nich. W aktualnym numerze gazety informujemy o inicjatywach rozdawania maseczek w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej  i kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

#popracyzostańwdomu

Zakłady górnicze nie mogą zaprzestać działalności, m.in. ze względu na warunki górniczo-geologiczne. W JSW po decyzjach sztabu kryzysowego wprowadzono liczne obostrzenia, dotyczące zakazu wstępu osób postronnych na teren spółki, badania temperatury ciała pracowników rozpoczynających pracę, trzyzmianowy system pracy oraz dezynfekcję kluczowych obszarów w poszczególnych zakładach, czy też przemieszczania się.

POMAGAMY

Organizacje Związku Zawodowego Górników w Polsce wspierają walkę z koronawirusem. W miarę swoich możliwości włączają się w różne akcje pomocowe, jak np. Pomoc dla śląskich szpitali, szycie maseczek, czy też rozdają maseczki członkom związku. Wspierają tez finansowo zakup sprzętu medycznego w szpitalach a także wydają pracownikom bony wartościowe.