Aktualności

Wbrew interesom Polski

Związek Zawodowy Górników w Polsce już w 2020 roku ostrzegał, że „zielona UE” będzie chciała włączyć emisję metanu do walki z górnictwem.  Wówczas nikt z rządu nie przejął się naszymi apelami. Dzisiaj wszyscy  ocknęli się z letargu, ale czy nie za późno?

Wyrok na górnictwo

Jeśli zostaną wprowadzone planowane limity  emisji metanu dla kopalń, Polsce grożą masowe zwolnienia, bezrobocie w regionach górniczych, ale także blackouty, ubóstwo energetyczne i braki w dostawach prądu.

Turecki armagedon

- Dramatyczne liczby zabitych i jeszcze gorsze widoki tam na miejscu. Jak po wojnie. Wielkie gruzowisko. Martwe dzieci w łóżeczkach. Zmiażdżone ciała, uśmiercone pod zwałami budowli – relacjonuje „Górnikowi” ratownik górniczy – uczestnik akcji poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji.

Czekają na czytelny program wsparcia

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce domaga się  niezwłocznego  przekazania projektu na temat „dodatkowego systemu wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych kooperujących z górnictwem”, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zgrzytów nie potrzebujemy

Od 1 stycznia Tauron Wydobycie jest samodzielną spółką Skarbu Państwa. O nowej rzeczywistości i problemach tykających niczym bomba zegarowa - z Jackiem Wandzlem - przewodniczącym ZZG w Polsce w ZG Sobieski - rozmawia Jarosław Bolek.

 

Wspólnie dla lepszej przyszłości

- Czas mija a frustracja różnych grup zawodowych pogłębia się. Lont tli się  w coraz to innych branżach i nie zdziwiłbym się gdyby doszło do wybuchu. Obecna ekipa rządowa nie chce otwierać  kolejnych drzwi z nowymi kontrowersjami, które mogłyby spowodować konflikt, zatem gra na zwłokę. Jak się wydaje do jesieni 2023r , do wyborów. Odpowiedzialny rząd tak jednak nie prowadzi polityki. A jeśli chodzi o politykę tzw. sprawiedliwej transformacji to wydaje mi się, że to jest yeti. Wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział. Obecny rząd i całe 8 lat rządzenia pokazują, że to czas przespany. Gdyby poważnie  traktowano partnerów społecznych - związki zawodowe, to sytuacja byłaby inna niż mamy obecnie – mówi „Górnikowi” nowy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dr Piotr Ostrowski.

2022 - rok dramatu i chaosu

- O kończącym się 2022 roku, jego najważniejszych wydarzeniach i sprawach ważnych dla górników -  z Sebastianem Czogałą – wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce - rozmawia Jarosław Bolek.

Pracownicy powiedzieli dość

Od 28 listopada trwał protest w kopalni Janina w Libiążu. Pracownicy blokowali wysyłkę węgla z zakładu (blokadą nie były objęte transporty węgla opałowego przeznaczone dla gospodarstw domowych).

Związki apelują do górniczych gmin

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wzywają samorządy z Gierałtowic, Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic do poprawy relacji pomiędzy gminami a Zarządem JSW i zawarcia porozumienia umożliwiającego eksploatację  kopalniom KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" i KWK "Knurów-Szczygłowice".