Wypadki śmiertelne w polskim górnictwie w 2018r

21 odsłon górniczych tragedii

W 2018 r w polskich kopalniach zginęło 21 osób. To tragedia dla dziesiątek górniczych rodzin. To również dowód, jak niebezpieczna jest praca górnika. To także ostrzeżenie, by w pracy być ostrożnym i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.

KWK „Bobrek-Piekary” - 4luty  - Przyczyną wypadku śmiertelnego było zasypanie ślusarza gruzowiskiem skalnym w wyniku zawału skał w otoczeniu chodnika 7 badawczego w pokładzie 504.

Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.,  Kopalnia Surowców Mineralnych Kobylice Południe, Firma usługowa KMS Sp. z o.o. - 23 luty - Około godziny 9.30 jeden z operatorów wozideł znajdował się w miejscu załadunku mas nadkładu. Drugi z operatorów w odległości około 200 m od miejsca załadunku kierował wozidłem w sąsiedztwie linii brzegowej zawodnionego wyrobiska z zamiarem rozładowania mas nadkładu. Podczas cofania wozidło zsunęło się ze skarpy i wpadło do zawodnionego wyrobiska pod lustro wody. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, nurek z jednostki ratowniczej wydobył uwięzionego poszkodowanego z kabiny zatopionego wozidła. Zginął kierowca - operator wozidła, który miał 36 lat.

KWK Ruda Ruch Halemba – 26 luty - W trakcie ustawiania pomostu nastąpiło jego zaklinowanie i następnie nagłe uwolnienie. Przemieszczający się pomost docisnął głowę przodowego do blachy bocznej piętra skipu i spowodował uraz mózgowo-czaszkowy pracownika. Był nim przodowy brygady szybowej, lat 26.

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia – 14 marzec - O godz. 12.20, po urobieniu odcinka ściany przy chodniku G-32 oraz wycofaniu do sekcji nr 5 i wyłączeniu kombajnu, górnik przodowy wszedł pod niezabezpieczony obudową strop na odcinku ściany w obudowie indywidualnej przy chodniku G-32. Przebywając pomiędzy trasą przenośnika ścianowego a ociosem, wykonywał obrywkę stropu w celu umożliwienia zabezpieczenia stropu drewnem. W tym czasie nastąpił opad skał stropowych do wysokości około 8,0 m, obejmujący odcinek ściany w obudowie indywidualnej i sekcję nr 1. Opadające bryły skalne zasypały górnika przodowego. Śmiertelnemu wypadkowi uległ górnik oddziału G4b, lat 42, pracujący w górnictwie 15 lat.

KWK ROW Ruch Rydułtowy – 11 kwiecień - Około godz. 10.20 podczas zabezpieczania  stropu drewnem kasztowym o długości 2,5 m, nastąpił opad skał stropowych do wysokości około 2 m, obejmujący odcinek kanału likwidacyjnego od sekcji nr 31 do sekcji nr 36. Opadające bryły skalne zasypały jednego z dwóch górników wykonujących w/w prace. Górnik miał 37 lat, pracował w górnictwie 9 lat.

ZG Łubienica V – 24 kwiecień - operator ładowarki doznał urazów głowy (obrzęk mózgu), połamania żeber i urazów prawej ręki.  Z ustaleń wynika, że poszkodowany wykonywał czynności remontowe przy przenośniku. Przybyły śmigłowiec przetransportował poszkodowanego do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie został umieszczony na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. W dniu 28.04.2018 r., ok. godz. 15.00 poszkodowany zmarł. Miał 40 lat. Bezpośrednią przyczyną wypadku najprawdopodobniej było pochwycenie prawej ręki poszkodowanego przez taśmę, będącego w ruchu podajnika taśmowego kosza zasypowego.

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka – 5 maj – W wyniku tąpnięcia i wypadku zbiorowego (5 wypadków śmiertelnych i 4 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), spowodowanego wstrząsem wysokoenergetycznym o energii 1,9,x108J, zaistniałym w dniu 5 maja 2018 r. o godzinie 10.58 w rejonie skrzyżowania chodnika podścianowego H-4 w pokładzie 409/4 z chodnikiem H-10 w pokładzie 409/3-409/4. Wypadkom śmiertelnym ulegli: ślusarz – lat 28, elektromonter – lat 38, górnik – lat 35, górnik – lat 38, górnik strzałowy – lat 34, zaś wypadkom lekkim ulegli: osoba dozoru wyższego ruchu górniczego - kierownik oddziału GRP-5z – lat 41, górnik – lat 38, górnik – lat 34 i górnik – lat 32. Trwającą 14 dni akcję ratowniczą, prowadzono z udziałem zastępów własnych kopalni, kopalń sąsiednich i zastępów CSRG w Bytomiu.

KWK „Murcki-Staszic” – 11 maj - elektromonter oddziału MEUD-1, który przechodząc około godziny 3.05 po stalowym przejściu dla załogi, zabudowanym nad trasą przenośnika taśmowego, eksploatowanego w Dowierzchni kamiennej 1/I, upadł na plecy. Po wyjeździe elektromonter o własnych siłach udał się do kopalnianego punktu opatrunkowego, skąd przewieziony został do Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, w którym przebywał dwa dni.  Zgodnie z uzyskaną w dniu 11.05.2018 r. wstępną opinią lekarską, w wyniku upadku na plecy, elektromonter doznał stłuczenia klatki piersiowej, a po osłuchaniu brak było cech odmy. Następnie ze szpitala w Murckach poszkodowanego przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach, gdzie przebywał do dnia 8.08.2018 r., w którym nastąpił zgon. Miał 42 lata. Pracował w górnictwie 23 lata.

ZG "Sobolewo -  11 maj - Operator ładowarki po nabraniu kruszywa wykonał manewr cofania z jednoczesnym skrętem podczas którego tyłem ładowarki przewrócił idącego za ładowarką operatora maszyn i urządzeń górniczych, a następnie przejechał go. Po odwróceniu ładowarki w kierunku kosza zasypowego wykonał manewr jazdy w przód przejeżdżając ponownie poszkodowanego. Miał 53 lata. Pracował w górnictwie 7 lat.

KWK „Murcki-Staszic” – 22 sierpień - prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego był upadek górnika na będącą w ruchu taśmę, która wciągnęła go pod bęben zwrotni pętlicy. Pracownik obsługiwał przenośnik taśmowy.

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów – 22 sierpień - Przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie maszynisty do obmurza tamy wentylacyjnej przemieszczającą się lokomotywą. Było to następstwem prawdopodobnie wychylenia się maszynisty z kabiny przemieszczającej się lokomotywy, podczas przejazdu przez tamę wentylacyjną, gdzie odległość pomiędzy odrzwiami tamy po stronie północnej, a krawędzią lokomotywy wynosiła 0,16 m.

Bobrowniki-Drahle – 30 sierpnia - Przyczyną wypadku śmiertelnego było najprawdopodobniej utonięcie operatora spycharki, uwięzionego w kabinie spycharki zatopionej w wyrobisku poeksploatacyjnym w polu 4-5 zakładu górniczego.

KWK ROW Ruch Chwałowice Firma usługowa Vacat -7 wrzesień - Podczas uruchamiania przenośnika doszło do zerwania górnej taśmy transportującej urobek. W wyniku tego zdarzenia ślusarz, przodowy zespołu pracowników, został pochwycony przez taśmę nakrywającą i wciągnięty w przestrzeń pomiędzy tą taśmę a bęben zwrotny konstrukcji zapobiegającej samostaczaniu się urobku.

Zakład Górniczy „Golice” – 10 październik - Przyczyną wypadku ciężkiego, przekwalifikowanego na śmiertelny, było uderzenie w głowę pracownika obsługującego sortownię, przemieszczającymi się metalowymi odłamkami niewybuchu, który uległ detonacji w szczękach obsługiwanej przez niego kruszarki.

KWK ROW Ruch Jankowice -27 październik - prawdopodobną przyczyną wypadku było pochwycenie pracownika przez będącą w ruchu taśmę i wciągnięcie go do napędu przenośnika, pomiędzy jego bęben napędowy a wspornik konstrukcji, od strony wysięgnika. Pracownik miał  lat 20. Pracował w górnictwie 1 rok.

KWK „Mysłowice-Wesoła” Firma usługowa Zakład Odmetanowania Kopalń II

– 10 listopad - przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 6x107J na pracowników zatrudnionych w wyrobiskach korytarzowych w rejonie ściany 03Aw. Skutkami wstrząsu objętych zostało 5 pracowników, tj.: 2 pracowników zatrudnionych w pochylni 03a w odległości około 60 m na południe od skrzyżowania z chodnikiem odstawczym Aw oraz 3 pracowników zatrudnionych w pochylni 03b w rejonie skrzyżowania z chodnikiem odstawczym Aw, z których jeden doznał obrażeń śmiertelnych. Po zaistnieniu zdarzenia czterech poszkodowanych opuściło rejon o własnych siłach.

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” – 27 listopad - Z niewyjaśnionych przyczyn, podczas szlamowania przecinki 13 z chodnika T‑270a ładowarką, operator ładowarki przypuszczalnie potrącił, a następnie przejechał górnika-operatora, który znalazł się z niewiadomego powodu w chodniku T‑270a przy przecince 13, tj. w miejscu przyległym do tymczasowego rząpia. Górnik miał 35 lat, pracował w górnictwie 13 lat.

Opracował: jb