Bogdanka będzie państwowa?

- To spółka o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Bogdanka to spółka perspektywiczna, a jej nabycie przez Skarb Państwa zabezpieczy interes Polski – mówi wicepremier Jacek Sasin. Minister Aktywów Państwowych podpisał list intencyjny o przejęciu przez Skarb Państwa akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” od spółki Enea.

Państwo chce przejąć kopalnię LW Bogdankę. List intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa udziałów Enei w Bogdance obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. – poinformowała Enea. Państwo ma przejąć pakiet 64,57 proc. akcji Bogdanki. Enea przekazała, że spółka podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel "Bogdanka", stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym.

Jak czytamy w komunikacie: Spółka oraz Skarb Państwa zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i dokonania transakcji, polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa, od spółki wszystkich posiadanych przez nią 21.962.189 akcji LWB. List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. Zbycie akcji Bogdanki jest zgodne ze strategią spółki do 2030 roku z perspektywą 2040 roku oraz wpisuje się w plany rządu dotyczące reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce. Przedmiotowy dokument (list intencyjny - PAP) jest wyrazem wyłącznie intencji stron, co do nawiązania współpracy oraz ma charakter porozumienia porządkowego w ramach prowadzonych rozmów  - czytamy.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił, że Bogdanka, dzięki warunkom geologicznym, jest dobrym miejscem, by myśleć o inwestycjach, zarówno w zwiększenie wydobycia węgla kamiennego, ale i rozpoczęcie wydobycia węgla koksującego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła, że nabycie akcji Bogdanki jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Sasin zapowiedział ponadto, że do końca roku powinien zostać zrealizowany projekt stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Chodzi wydzielenie ze spółek energetycznych aktywów węglowych i przekazanie ich właśnie do NABE. - Jak na razie brak szczegółów. Związki zawodowe liczą na spotkanie z przedstawicielem rządu dotyczące szczegółów przejęcia – mówi „Górnikowi” Grzegorz Jadwiżuk – przewodniczący ZZG w Polsce w LW Bogdanka.  

Bogdanka jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa Enea to spółka giełdowa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka.

jb