Bronią miejsc pracy

Górnicy Ruchu „Ziemowit” manifestowali 31 stycznia w Imielinie w obronie miejsc pracy.  Pozyskanie nowego złoża „Imielin Północ” przedłuży fedrowanie na kilkadziesiąt lat i zabezpieczy byt tysięcy rodzin górniczych, w tym również mieszkających w mieście. W grudniu PGG dostała zielone światło i może się starać o koncesję.

Fedrowaniu pod Imielinem przeciwstawiają  się niektórzy mieszkańcy obawiający się o szkody górnicze oraz aktywiści ekologiczni.Nie pomagają tłumaczenia ze strony Polskiej Grupy Górniczej (PGG), do której należy kopalnia. Oprotestowują od kilku lat każdą decyzję zbliżającą PGG do uzyskania koncesji na wydobycie węgla. Ostatnio 31 stycznia blokowali główną ulicę w mieście mówiąc „nie” kopalni. W pobliżu pojawili się również górnicy należący do różnych związków zawodowych, którzy chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec blokowaniu ich miejsc pracy, które mogą wkrótce stracić, jeśli kopalnia nie będzie mieć co wydobywać. Początkowe próby nawiązania dialogu ze strony liderów związkowych z blokującymi drogę spełzły na niczym. W zamian próbowano prowokować górników  swoim zachowaniem czy wulgarnymi gestami.  Na szczęście rozsądna postawa policji sprawiła, że udało się wygłuszyć emocje.

Aktualnie trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie z nowego złoża. Jednym z załączników do wniosku na wydanie koncesji jest raport oddziaływania na środowisko, który był oprotestowywany przez niektórych mieszkańców. 19 grudnia 2019r Generalny Dyrektor Ochrony  Środowiska podtrzymał postanowienie z 20 sierpnia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nadające rygor natychmiastowej wykonalności  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobycia złoża Imielin Północ. To oznacza zielone światło dla starań się o koncesję przez PGG. Górnicy mają nadzieję, że spółka szybko podejmie kolejne kroki, by rozpocząć pracę przy nowym złożu.

- Sięgnięcie po te złoża dla kopalni „Piast-Ziemowit” jest przedłużeniem żywotności  o 25-30 kolejnych lat, czyli jedno pokolenie górników miałoby spokojne życie, nie musiałoby się martwić o swoją pracę i przyszłość swych rodzin – powiedział nam podczas manifestacji Wojciech Skowron – przewodniczący ZZG w Polsce w Ruchu „Ziemowit”. Złoże udostępnione byłoby przekopami na istniejących poziomach bez konieczności głębienia szybów. Pozyskanie złoża „Imielin Północ” ujęła w planach inwestycyjnych PGG i są zabezpieczone odpowiednie środki na udostępnienie nowego złoża. W złożu znajduje się  ok. 70 mln ton wysokiej jakości węgla.

Jak mówili „Górnikowi” manifestujący: na dalsze fedrowanie liczą nie tylko pracownicy kopalni, wśród których są również mieszkańcy Imielina.  Liczą również  młodzi stażem, dla których wejście w te złoża to gwarancja pracy na przyszłość.  - To również przyszłość dla  całego regionu, który żyje z tych wytworzonych pieniędzy i pobudza całą lokalną gospodarkę. To zaś daje poczucie bezpieczeństwa i godnego życia rodzin górniczych – mówi „Górnikowi” przewodniczący ZZG w Polsce w KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit”. Mamy nadzieję, że również stronie właścicielskiej - polskiemu państwu - zależy na bezpieczeństwie energetycznym kraju i losie tysięcy górników i ich rodzin.

Jarosław Bolek