Co dalej z Bielszowicami?

Szanowny Panie Ministrze, po raz kolejny zwracamy się. jako Związki Zawodowe działające w KWK Bielszowice z prośbą o jak najszybsze podjęcie decyzji, co do funkcjonowania naszej kopalni w Rudzie Śląskiej.

Prośbę tę kierujemy na Pana ręce po zakończeniu w dniu 15.04.2022 r. prac Zespołu ds. przeanalizowania możliwości wykorzystania zasobów węgla koksowego w KWK Bielszowice. Centrala PGG po akceptacji zapisów i wniosków końcowych przez wszystkich członków powyższego zespołu wystosowała odpowiednie pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które w oparciu o przygotowaną dokumentację rekomenduje wydłużenie funkcjonowania KWK Bielszowice. Dokument} te potwierdzają duże możliwości produkcyjne zarówno węgla koksowego jak i energetycznego o bardzo dobrej jakości.

Przypominamy, że w dalszym ciągu Ruch Bielszowice w KWK Ruda według zapisów umowy społecznej ma funkcjonować do 2023 roku. Od dwóch miesięcy czekamy na wiążącą decyzję, która spowoduje uruchomienie inwestycji w celu realizacji wydobycia na kolejne lata.

Jako Związki Zawodowe z KWK Bielszowice potwierdzamy Pana słowa że ..wyjścia nie mamy". Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i ciepło w naszych domach, węgla kamiennego trzeba więcej i to już. Więc kolejny raz wyraźnie sygnalizujemy-gotowość dużego udziału kopalni Bielszowice w trosce o Polskie społeczeństwo i zapewnieniu stabilizacji energetycznej Polski. Aby tak się stało ponawiamy apel do Pana Ministra o konkretne i szybkie decyzje związane z wydłużeniem wydobycia węgla kamiennego na kopalni Bielszowice. co najmniej o kilka lat. a jeśli będzie potrzeba to jeszcze dłużej.

Red