CZY POLACY CHCĄ ATOMU?

Rząd, w ramach unijnego pędu do dekarbonizacji, planuje zastąpienie energii wytwarzanej z węgla budową elektrowni atomowej. Jakie są blaski i cienie tych planów? Co sądzą o tym Polacy? Co warto wiedzieć o energetyce jądrowej?

Środowiska, choćby luźno, związane ze Śląskiem, górnictwem, energetyką i zapleczem górniczym są zdecydowanie przeciwne zastępowaniu rodzimych surowców gazem czy obcymi technologiami związanym z atomem. Wskazuje się na czyste technologie węglowe, na możliwość produkcji z węgla syntetycznego gazu ziemnego, wodoru i inne nie rozumiejąc czemu amerykańskie lub francuskie technologie atomowe mają być lepsze.

W pamięci Polaków głęboko utkwiły dramatyczne wydarzenia w Czernobylskiej  Elektrowni Jądrowej, świeża jest pamięć katastrofy w japońskiej Fukuschimie i problemy z lokowaniem odpadów po paliwie jądrowym.

Zagrożenia skażeniem i katastrofą są źródłem największych obaw rodaków. Nikt chyba nie chciałby mieć w swoim sąsiedztwie elektrowni atomowej. Lokalne społeczności sprzeciwiają się więc lokowaniu takich obiektów w ich okolicy.

Poniżej kilka informacji związanych z tematem wygrzebanych w otchłaniach internetu:

Badanie CBOS „Polacy o przyszłości energetycznej kraju” z 2016 r. pokazało, że tylko 24% Polaków przychylnie patrzy na bezpieczeństwo paliwa jądrowego (co było najgorszym wynikiem w zestawieniu z węglem, ropą naftową, gazem ziemnym oraz odnawialnymi źródłami energii). Jednocześnie trzeba zauważyć, że energia atomowa została oceniona w tym badaniu jako najbardziej wydajna i druga najbardziej perspektywiczna (po OZE). Aż 53% respondentów opowiedziało się również za uruchomieniem produkcji energii w elektrowniach jądrowych w perspektywie najbliższych 14 lat (tj. do 2030 r.).

Źródło: https://ideologia.pl/elektrownia-atomowa-w-polsce-za-i-przeciw/

Na świecie funkcjonuje obecnie 441 reaktorów jądrowych, z czego 107 znajduje się na terenie Unii Europejskiej. W budowie są kolejne 54 reaktory energetyczne. Energetyka jądrowa wytwarza 30% światowej energii elektrycznej, a w Unii Europejskiej aż 50%. Sporo państw rozwija ten sposób produkowania energii. Należą do nich na przykład sąsiadująca z nami Słowacja.

Źródło: https://us.edu.pl/elektrownia-jadrowa-w-polsce-rozmowa-z-prof-januszem-janeczkiem/

Budowa elektrowni jądrowej musi być zrealizowana w ściśle określonym miejscu – na nieszczególnie gęsto zaludnionym terenie (głównie ze względu na procedury bezpieczeństwa, np. plany ewakuacyjne), najlepiej blisko dużego źródła wody dla celów chłodzenia, w dodatku z możliwością łatwego transportu elementów i wyprowadzenia dużej mocy. Choć wytypowano już kilka potencjalnych miejscowości (m.in. Choczewo i Krokową), decyzja o budowie zależy od wielu czynników. Niemożliwe jest np. wybudowanie reaktora na miejscu dawnej budowy w Żarnowcu – należałoby dodatkowo wykopać kanał doprowadzający wodę, co wiąże się z kolejnymi utrudnieniami i kosztami. W ostatecznym rozrachunku może się więc okazać, że nie uda się znaleźć lokalizacji spełniającej wszystkie wymagane warunki.

Źródło: https://ideologia.pl/elektrownia-atomowa-w-polsce-za-i-przeciw/

A. Siekaniec