Determinacja sięga zenitu

Zaognia się sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej. Po fiasku rozmów płacowych największe organizacje związkowe weszły w spór zbiorowy z zarządem spółki. Domagają się rekompensaty i podniesienia wynagrodzenia.

Pięć największych organizacji związkowych wchodzących w skład Komitetu Sterującego przy Polskiej Grupie Górniczej weszło w spór zbiorowy z zarządem spółki. Swoje postulaty związkowcy przedstawili w piśmie dostarczonym do siedziby PGG 15 grudnia.  Pod pismem podpisali się przewodniczący: NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Górników w Polsce, MZZ Kadra, WZZ Sierpień 80, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych.

Związki zawodowe domagają się wypłaty rekompensaty dla pracowników PGG za miesiące: wrzesień-grudzień w związku ze zwiększonym wysiłkiem załóg górniczych PGG, aby dostarczyć do odbiorców dodatkowe ilości węgla wydobywanego w dni wolne od pracy oraz zakończenia roku 2021 ze średnim wynagrodzeniem 8200 brutto (obecnie to 7829 zł brutto)  w Polskiej Grupie Górniczej. To efekt braku porozumienia w dotychczasowych rozmowach płacowych. W połowie listopada związkowcy zgłosili swoje żądania.  Jako powód wskazywali rosnące koszty utrzymania spowodowane inflacją oraz wytężoną pracę zakładów wydobywczych w ostatnich miesiącach.

- Czekamy na reakcję PGG. Liczymy na dialog. Jeśli nie będzie porozumienia może dojść do akcji protestacyjnych czy strajku – mówi „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce i przewodniczący ZOK ZZG w Polsce w PGG. Determinacja pracowników jest duża. Tym bardziej, że fedrunek idzie pełną parą, drożyzna w kraju pnie się w górę, a Unia jak na razie nie dała zielonego światła na notyfikację umowy społecznej – mówi Czogała.

Jarosław Bolek