Domagają się osłon socjalnych

Związki zawodowe PG Silesia chcą, by ujęto ich pracowników w pakiecie osłon socjalnych w tworzonej umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.

Czechowice Dziedzice 18.01.2021r.

Sz.P.
Artur Soboń
Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego
Ministerstwo Aktywów Państwowych WARSZAWA

Organizacje związkowe działające w PG Silesia Sp. z o.o. zwracają do wszystkich stron negocjujących umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego aby ujęły w programie osłon pracowników PG Silesia. Struktura własnościowa podmiotów nie powinna być przeszkodą Nie ma znaczenie czy jest to spółka kontrolowana bezpośrednio, pośrednio czy niekontrolowana przez Skarb Państwa. W kopalniach tych bez względu na strukturę własnościową pracują polscy obywatele i powinni oni mieć takie same prawa. Nie wolno dyskryminować pracownika tylko dla tego, ze pracuje w prywatnej kopalni. Czym się różni prywatny właściciel w spółce pośrednio kontrolowanej przez Skarb Państwa, od prywatnego właściciela w spółce me kontrolowanej przez Skarb Państwa? Niczym, tak samo jest prywatnym podmiotem. Jeżeli tworzy się program dla całego sektora to nie powinien on tworzyć grup uprzywilejowanych. Pracownicy pracujący w kopalni kontrolowanej przez prywatnego właściciela powinni m eć także możliwości skorzystania z pakietu osłonowego w przypadku gdy właściciel podejmie decyzję o likwidacji kopalni. Umowa Społeczna powinna nie różnicować pracowników, a dawać im jednakowe zabezpieczenie socjalne na wypadek utraty miejsca pracy, ^ząd Polski pod presją Unii Europejskiej podjął

decyzję o likwidacji rynku węgla energetycznego w Polsce do roku 2049. Nie obejmując pakietem socjalnym górników z prywatnych kopalń węgla energetycznego Rząd Polski zmusza właścicieli do zamknięcia swoich firm i wyrzucenia pracowników na bruk bez żadnego zabezpieczenia socjalnego. My tez jako Górnicy z Silesii płacimy podatki i składamy się pośrednio na finasowanie tego programu. Przypominamy, że Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA" zostało założone przez pracowników w związku z próbą likwidacji zakładu przez ówczesne władze Kompanii Węglowej. Udało nam się znaleźć

inwestora, który przez 10 lat był z nami. W tym czasie zmieniliśmy system czasu pracy oraz • zasady wynagradzania co pozwoliło na większą przejrzystość w kosztach wynagrodzeń. Zmieniła się organizacja i kultura pracy co spowodowało, że nasza wydajność na jednego pracownika jest najlepsza ze wszystkich śląskich kopalń. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele lat będziemy na naszej kopalni pracować i że pracownicy PG Silesia Sp. z o.o. pomimo znajdowania się w tym programie nie będą musieli z niego skorzystać.

Red