Domagają się respektowania praw pracowniczych

ZZG w Polsce  w IKS Solino alarmuje o łamaniu praw pracowniczych i związkowych oraz wzywa do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w spółce.

Związek Zawodowy Górników w Polsce w Inowrocławskich Kopalniach Soli  Solino SA już we wrześniu 2019r zwrócił się o interwencję do Premiera i Prezydenta RP w  sprawie „dziwnych praktyk” prowadzonych przez ówczesny zarząd spółki polegający na „wymianie” doświadczonych” pracowników na nowych.  Związek skarży się na zmuszanie ich do podpisania  porozumienia  pod szantażem  zwolnienia ich dyscyplinarnie. Kilka spraw toczy się w Sądzie Pracy. - Pracownicy są zastraszani a w spółce panuje atmosfera niepokoju. Właśnie ta atmosfera doprowadziła  do sytuacji,  w której człowiek nie wie, czy idzie do pracy po raz ostatni, ponieważ pod potrzebę zatrudniania nowej osoby „szuka się haków” na obecnych pracowników” – czytamy w piśmie ZZG w Polsce IKS Solino do prezydenta Andrzeja Dudy. ZZG  w Polsce wskutek tego domaga się przeprowadzenia audytu zewnętrznego w spółce pod kątem  bezprawnych i bezpodstawnych działań zarządu w zakresie  praw pracowniczych  oraz braku  realizacji strategii, brak inwestycji  i rozwoju przedsiębiorstwa – skarży się związek w pismach do premiera i prezydenta. Końcem września 2019r ZZG w Polsce alarmował: „Pracodawca w stosunku do pracowników  stosuje szantaż emocjonalny i zastraszanie, mobbinguje , szuka „haków” na wybranych pracowników, metodami  nieetycznymi i sprzecznymi z prawem. - Dodatkowo, jak uważa Krzysztof Kaszak – przewodniczący ZZG w Polsce w IKS Solino  bezprecedensowym skandalem jest  zastraszanie pracowników, że przegrają sprawy sądowe, co miało  miejsce przed wręczeniem wypowiedzenia  umów u pracę.  

Od  październiku spółka miała nowego prezesa. 20 listopada związek zwrócił się do niego  o zaprzestanie praktyk polegających na zmuszaniu pracowników  Wydziału Konfekcjonowania Soli  do pospisywania  podsuwanych aneksów, których postanowienia są niekorzystne dla nich, a dotyczą określenia dodatkowego miejsca wykonywania pracy w Tucznie przy ul. Inowrocławskiej. Związek uważa te praktyki za sprzeczne  z prawem pracy. Związek nie był informowany, a ponadto pracodawca nie przeprowadził żadnych konsultacji w tej kwestii. Niestety nie ma już nowego prezesa i spółka szuka znów kolejnego szefa. Obecnie trwają  też postępowania sądowe przed Sądem Pracy w Inowrocławiu.

Warto wiedzieć, że w 2014r w październiku odbył się w IKS SOLINO protest związków zawodowych dotyczący niezgodnego z prawem wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Ówczesny strajk rozpoczął się za rządów Po-PSL. Po 95 dniach  protestu  już za rządów PiS doszło do  porozumienia. Negocjacje toczyły się z udziałem związków zawodowych, pracodawcy  i przedstawicieli PKN Orlen oraz ówczesnego Ministerstwa Skarbu Państwa. Zakończyły się wypracowaniem nowego układu zbiorowego oraz Nowej Strategii Gospodarczej. ZZG w Polsce uważa, że zarząd nie realizuje dobrze zapisów tych dwóch dokumentów. Domaga się przeprowadzenia audytu zewnętrznego. – Leży nam to tym bardziej na sercu, że firma ma znaczenie strategiczne dla Państwa ze względu na podziemne magazynowanie  ropy i paliw – mówi „Górnikowi” Krzysztof Kaszak  przewodniczący ZZG w Polsce w IKS Solino.

Jarosław Bolek