Domagają się urealnienia płac i jasnej polityki wobec górnictwa

13 lipca ma dojść do rozmów między stroną społeczną a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Związki zawodowe wystosowały postulaty dotyczące urealnienia wynagrodzenia w spółce oraz domagają się określenia polityki rządu wobec górnictwa. 

 

W kopalniach panuje chaos, brakuje pracowników a plany wydobywcze są coraz większe, bo na rynku przez embargo na rosyjski węgiel, brakuje węgla, a każda tona się liczy. Stąd organizacje związkowe wystosowały swoje postulaty. Początkowy falstart Solidarności, gdy 22 czerwca doszło do spotkania z przedstawicielami Zarządu PGG, czego efektem było pismo Prezydium Solidarności,  w którym  uzurpują sobie prawo do wytaczanie kierunku działania, nie spowoduje rozłamu wśród organizacji związkowych. Chcąc czy nie  chcąc musimy działać w jednym kierunku, choć twierdzę, że sposoby realizacji celu nie zawsze idą w parze. Także w najbliższym czasie zapewne rozwiąże się sprawa naszych postulatów wskazanych w pismach skierowanym do Prezesa PGG S.A.– mówi „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce.

O lepsze wynagrodzenie

Związki Zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej, w związku ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą w kraju, domagają się urealniania zarobków pracowników spółki. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 18 marca 2022 r. do Umowy Społecznej z dnia 28 maja 2021 roku pkt 1.2 lit e przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników spółki w roku 2022 określane jest na podstawie ustaleń pomiędzy zarządem a stroną społeczną. Domagamy się urealnienia zarobków poprzez:

🔶 Podniesienie wartości deputatu węglowego od stycznia 2022 roku, dla wszystkich pracowników PGG S.A, do wysokości 997 zł/tonę tzn. do ceny gwarantowanej przez Rząd RP. Zwiększenie funduszu płac o kwotę około 70 mln zł.

🔶 Zwiększenie wskaźnika wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2022 roku o wielkość współczynnika inflacji tzn. 14 %.

🔶 Kwartalną regulację płac niwelującą skutki inflacji poprzedzoną uzgodnieniami ze stroną społeczną przed końcem trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku.

🔶 Podniesienie wartości posiłku regeneracyjnego o wskaźnik wzrostu cen artykułów spożywczych.

W związku z uchwalanym prawem dającym każdemu sprzedającemu węgiel po cenie gwarantowanej 996,60 zł/tonę dopłatę w wysokości 1073,13 zł szacujemy wzrost przychodów naszej spółki o około   1 mld zł. Jako strona społeczna oczekujemy uczestniczenia w rozdziale dodatkowych środków.

Dość chaosu

Związki Zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej S.A.  w trybie pilnym zażądały również spotkania z zarządem spółki w obecności upełnomocnionego reprezentanta właściciela. - Zaniepokojenie budzi sposób zarządzania naszym przedsiębiorstwem. Ostatnim, podobno obowiązującym dokumentem, podpisywanym przez reprezentantów strony społecznej była tzw. Umowa Społeczna. Umowa Społeczna , z bólem podpisana przez stronę związkową, miała za zadanie uchronić branżę górniczą przed niekontrolowanym upadkiem – czytamy w piśmie związków zawodowych.  A wydobywanie zwiększonych niż zaplanowano ilości węgla, nie dość że łamie zapisy Umowy to jeszcze nie poparte zwiększeniem zatrudnienia i nie poparte strategicznymi inwestycjami jest prostą drogą do zapaści branży. Brak dostatecznej ilości pracowników powoduje wymuszanie na nich pracy niezgodnej z polskim prawem. Zmuszani są do pracy w nadgodzinach w warunkach szczególnych / mówiąc prostym językiem do wydobywania węgla w dni wolne ustawowo od pracy. Z powodu niedostatecznej ilości pracowników nie wykonuje się dostatecznej ilości wyrobisk przygotowawczych skracając tym samym żywotność kopalń – oceniają związki. - Budzi nasze wątpliwości sytuacja finansowa Polskiej Grupy Górniczej S.A. Rozumiemy konieczność utrzymywania niskiej ceny węgla na rynku dla odbiorców indywidualnych i energetyki. Obawiamy się tylko, że za chwilę nikt nie będzie pamiętał że budżet państwa poprzez dopłaty do węgla stabilizuje ceną energii elektrycznej i wysokość cen węgla dla klientów indywidualnych. Za chwilę się okaże, że nawet w tych dla górnictwa dobrych czasach należało do niego dopłacać. O szansach na notyfikacje Umowy w Unii Europejskiej można już chyba zapomnieć. Związki żądają określenia jasnych zasad funkcjonowania PGG S.A. obecnie i w przyszłości oraz przestrzegania zapisów Umowy Społecznej w zakresie dotyczącym naszego przedsiębiorstwa.

- Jeżeli sytuacja wymaga zmian w Umowie żądamy, aby strony podpisane pod Umową takowe wprowadziły – uważają związki zawodowe.

6 lipca strona związkowa Pomocniczego Komitetu Sterującego PGG ponownie zaapelowała do wicepremiera Jacka Sasina o natychmiastowe spotkanie nt. sytuacji w PGG i całej branży górniczej.

Jarosław Bolek