Dość haraczu od węgla

Rada Krajowa ZZG w Polsce apeluje do rządu domagając się weryfikacji podatków, jaki płaci polskie górnictwo. Postuluje wprowadzenie w czyn wielokrotnie składanych obietnic uproszczenia i zmniejszenia fiskalizmu wobec branży górniczej. Obecnie obowiązujący wysoki poziom obciążeń znacząco obniża konkurencyjność węgla  i skutecznie niszczy polskie górnictwo.

Rada Krajowa ZZG w Polsce domaga się natychmiastowego ograniczenia nadmiernego opodatkowania polskiego węgla.a Przez gigantyczny haracz, jaki płaci branża górnicza, rodzimy węgiel staje się mniej konkurencyjny. Obciążenie jednej tony węgla  ponad 30 podatkami, w tym dziewięcioma specyficznymi tylko dla branży górniczej wynosi około 120 zł. W czasie, gdy trwa brutalna wojna na szczeblu unijnym przeciwko polskiemu węglowi nie można kolejny raz szukać oszczędności w świadczeniach na rzecz pracowników. Domagamy się od rządu wprowadzenia w czyn wielokrotnie składanych obietnic uproszczenia i zmniejszenia fiskalizmu wobec branży górniczej.  Zamiast szukać oszczędności w kieszeniach górników proponujemy zacząć od zmniejszenia obciążeń finansowych, jakie płacą spółki węglowe. Zdaniem ZZG w Polsce niezbędna jest weryfikacja zobowiązań publicznoprawnych, które górnictwo wpłaca do budżetu państwa, budżetów lokalnych i innych państwowych funduszy, ponieważ obecny system podatkowy blokuje rozwój górnictwa i pozbawia je konkurencyjności, jest niejasny i niespotykany w swej skali i ilości w porównaniu do innych górniczych krajów. Niektóre z nich to: gigantyczny - 23-procentowy VAT - najwyższy w UE, akcyza: system naliczania akcyzowych ulg i zwolnień jest skomplikowany, kosztowny i bardzo utrudnia sprzedaż węgla. Kuriozalna opłata "karna" dla PFRON, którą górnictwo musi wnosić za niezatrudnianie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych – jakby nie było wiadomo, że praca pod ziemią stawia bardzo wysokie wymagania zdrowotne i cechuje się wysokim ryzykiem wypadkowości. Opodatkowanie budowli podziemnych. Zamrożone pieniądze w Funduszu likwidacji zakładu górniczego. Opłata eksploatacyjna zasilająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłata za uzyskanie tzw. informacji geologicznej w procesie koncesyjnym. ZZG w Polsce alarmuje: brak zmniejszenia opodatkowania węgla to najkrótsza droga do likwidacji kopalń i zamiany polskiego węgla, surowcem importowanym. Chcąc ratować górnictwo trzeba zrewidować niekorzystny dla górnictwa system opłat i kar. Szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa Państwo Polskie powinno wspierać przedsiębiorstwa górnicze. Środki finansowe przewidziane w kolejnych wersjach  „Tarczy” powinny szybko trafić do branży, by mogła ona nabrać oddechu i nadal prowadzić swoją działalność. Wymiar oczekiwanego wsparcia jest niewspółmiernie mały wobec kwot z tytułu podatków i opłat, które sektor węglowy odprowadza corocznie do budżetu państwa w wysokości 6 - 8 miliardów złotych.  Tak wysoki poziom obowiązkowych obciążeń branży górniczej znacząco obniża konkurencyjność i skutecznie niszczy polskie górnictwo. ZZG w Polsce kolejny raz apeluje: wypracowane przez górników pieniądze powinny służyć branży. Zostawcie pieniądze z podatków na ratowanie górnictwa!

 

 

 

 

Rada Krajowa ZZG w Polsce