Eksperyment w Ruchu Bielszowice

27 lutego PGG i PGNiG podpisały umowy dotyczące tzw. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będę prowadzone w obrębie zachodniej części złoża węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice”. PGG planuje rozpocząć eksploatację ścian w tej partii złoża po 2026 roku. Chodzi o pokład 405 na głębokości 1050-1150 m. Metoda eksperymentalna polega na wydobyciu metanu ze złóż węgla na kilka lub kilkanaście lat przed rozpoczęciem fedrowania. Ujęcie metanu odbywa się z powierzchni za pomocą otworów i szczelinowania. Węglowa spółka liczy, że to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia wydobycia w metanowych kopalniach. PGNiG chce zwiększyć zasoby rodzimego gazu.

- Obecnie ujmujemy metan w czasie eksploatacji. Natomiast ta metoda daje możliwość odmetanowania złóż węgla jeszcze przed rozpoczęciem wydobycia. Póki co, to eksperyment, a o przełomie będzie mogli mówić, jeśli zakończy się sukcesem. Jeśli nie spróbujemy, to się tego nie dowiemy – zaznacza Piotr Bojarski, wiceprezes PGG.

- Związek Zawodowy Górników w Polsce popiera każde działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa załóg górniczych. Liczymy, że eksperyment powiedzie się, a przez to nie tylko będzie bezpieczniej podczas późniejszego  fedrowania, ale i zmniejszą się koszty wydobycia węgla. A jeśli jeszcze miałby się zmniejszyć, dzięki temu, efekt cieplarniany, to nic tylko przyklasnąć takim propozycjom – komentuje „Górnikowi” wspólne przedsięwzięcie PGG i PGNiG.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 170 mld m sześc. metanu. Obecnie jego zasoby stanowią poważny problem dla spółek zajmujących się wydobyciem węgla. Metan uwalniający się w trakcie prac górniczych stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla załóg pracujących pod ziemią, a jego usuwanie zmniejsza tempo prac wydobywczych i podnosi ich koszt. Jednocześnie większość metanu uwalnianego podczas eksploatacji węgla trafia do atmosfery, gdzie przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego. PGNiG i PGG liczą, że ujęcie metanu przed rozpoczęciem wydobycia węgla pozwoli zminimalizować te trudności.

Jarosław Rudzki