Gorąca jesień protestów?

Związkowcy OPZZ i Solidarności zapowiadają gorąca jesień protestów, jeśli rząd nie podejmie stanowczych działań w obronie polskiego pracownika.

Śląskie OPZZ ogłosiło pogotowie protestacyjne od 8 września w strukturach związkowych. – Powód?  Brak stanowczych działań rządu w celu zahamowania radykalnych wzrostów cen energii, generujących podwyżkę cen towarów i usług oraz brakiem działań w celu podniesienia wysokości płac pracowników w gospodarce narodowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej – mówi „Górnikowi” Wacław Czerkawski – szef śląskich struktur OPZZ i członek Prezydium ZZG w Polsce. Oznacza to gotowość do czynnych akcji jak pikiety, manifestacje lub w ostateczności strajk. Jednak pierwszym etapem jest oflagowanie zakładów pracy.  Na razie nie ma terminów poszczególnych akcji. Poszczególne branże rozsiane po całym kraju przygotowują swoje akcje protestacyjne – zapowiada przewodniczący Czerkawski.

Sytuacja jest dramatyczna. Rosnącą inflacja i drastyczny wzrost cen energii sprawia, że wiele zakładów pracy zastanawia się nad ograniczeniem działalności. Decyzję o zmniejszeniu produkcji podjął Arcelor-Mittal w Dąbrowie Górniczej, tymczasowo wstrzymując pracę jednego z pieców.

Również branża motoryzacyjna już pikietuje wyrażając swoje niezadowolenie. Nauczyciele zapowiadają strajk.-  Najgorzej sytuacja wygląda w zakładach branży energochłonnej, jak np. hutnictwo, ciepłownictwo czy motoryzacja. Obecny kryzys uderza nie tylko w gospodarstwa domowe, ale również w przedsiębiorstwa, a co za tym idzie i w pracowników – mówi „Górnikowi” Czerkawski.   Związki zawodowe z OPZZ już w styczniu apelowały o podjęcie pilnych działań w sprawie trudnej sytuacji w przemyśle energochłonnym i budżetówce. Rząd jak do tej pory nie zrobił nic, aby poprawić trudną sytuację pracowników i przedsiębiorstw.

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego, wysłanym 8 września śląskie OPZZ pisze: - W związku z brakiem stanowczych działań Rządu w celu zahamowania radykalnych wzrostów cen energii, generujących podwyżkę cen towarów i usług oraz brakiem działań Rządu w celu podniesienia wysokości płac pracownikom zatrudnionym w gospodarce narodowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego ogłasza z dniem 8.09.2022 roku stan pogotowia protestacyjnego w naszych strukturach związkowych.

Związkowcy jednocześnie popierają  wniosek OPZZ o pilne zwołanie Zespołu ds. Gospodarki Rynku Pracy w sprawie przemysłu energochłonnego. Oczekują prawdziwego dialogu opartego o fakty, a nie puste obietnice. - Rozumiejąc uwarunkowania zewnętrze (wojna i ceny energii) nie możemy się zgodzić z drastycznie pogarszającą się sytuacją pracowników zatrudnionych w zakładach energochłonnych zagrożonych postojami i zwolnieniami. Wcale nie lepiej jest w pozostałych zakładach usługowych i produkcyjnych. Brak adekwatnej reakcji Rządu na problemy społeczne, zmusi nas do czynnych akcji protestacyjnych – ostrzegają związkowcy.

Jest pierwsza reakcja. W związku krytyczną sytuacją w przemyśle energochłonnym OPZZ przy poparciu Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego wnioskowało o pilne zwołanie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie Zespołu odbyło się 12 września, w trakcie którego wypracowano Stanowisko pracowników i pracodawców w tej sprawie. W dn. 13-14 września miało miejsce głosowanie dotyczące wsparcia przemysłu energochłonnego, zakończone podjęciem Uchwały. Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zwróciła się do rządu o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. Prosi też wprowadzenie w uzgodnieniu z partnerami społecznymi pomocowych działań i mechanizmów, wnosząc o między innymi:

rzetelny dialog rządu ze środowiskiem przedsiębiorców i pracowników w zakresie powstrzymania wyłączeń produkcji lub przewidywalności takich decyzji i ograniczania bolesności ich skutków; wypracowanie programu ograniczenia zużycia energii np.: w zakresie oświetlenia ulic i witryn w godzinach nocnych; wprowadzenie maksymalnej ceny zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw energochłonnych zagrożonych ucieczką emisji CO2; wprowadzanie gwarancji instytucji państwowych na miejsce depozytów transakcyjnych na zakupy energii elektrycznej na TGE oraz na rynku bilateralnym OTC (w tym zastąpienie gwarancji bankowych); wdrożenie mechanizmów zmniejszających ceny energii w kontraktach na III i IV kwartał 2022 roku oraz 2023 rok poprzez: administracyjną kontrolę cen energii dla przemysłu – tzw. „taryfa przemysłowa”, opartą na koszcie wytworzenia w jednostkach generujących energię z węgla brunatnego; wprowadzenie dopłaty do ceny energii nabywanej przez odbiorców energochłonnych na 2023 r., która ograniczy maksymalną jej cenę do poziomu kosztów produkcji, powiększoną o uczciwą marżę polskich elektrowni.

Pogotowie protestacyjne trwa.

Jarosław Bolek