Górnicy wciąż cenieni

Górnik znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów poważanych przez Polaków. Badania takie przeprowadziła agencja badawcza SW Research. Odbyło się ono pod koniec kwietnia. Na pytania w formie wywiadu online odpowiedziało 1 046 dorosłych Polaków. Najbardziej cenione są zawody związane z ratowaniem życia i ochroną zdrowia. Pierwsze miejsce zdobyli strażacy. Ten zawód wskazało 83,1 proc. respondentów. Druga lokata przypadła ratownikom medycznym ( 81,1 proc.), trzecia pielęgniarkom (73,8 proc), a czwarta lekarzom (70,3 proc.).

Górnicy znaleźli się na ósmej lokacie. Ich profesję poważa 56,1 proc. badanych. Ponadto w pierwszej dziesiątce znaleźli się: profesor uniwersytetu (59,7 proc.), robotnik wykwalifikowany – np. murarz (58,1 proc.), szewc (57,1 proc.), inżynier pracujący w fabryce (55,7 proc.) oraz rolnik indywidualny w średnim gospodarstwie (55,5 proc.). Na drugim biegunie zestawienia, liczącego w sumie 34. pozycję – znalazły się takie profesję jak ksiądz (24,3 proc.), minister (22,5 proc.), radny gminny (21,3 proc.), poseł na Sejm (18 proc.), influencer (17,1 proc.), youtuber (5,6 proc.) oraz działacz partii politycznej (15,4 proc.)

Prestiż górnika wciąż jest wysoki. Mimo ciągle trwającej nagonki medialnej na górników i górnictwo oraz pojawiającego się hejtu, np. co mogliśmy obserwować przy okazji pandemii koronawirusa nie maleje szacunek społeczny wobec górniczego etosu pracy, ciężkich i niebezpiecznych warunków pracy. Jak wskazują badania mimo polityki antywęglowej i antygórniczej wielu środowisk politycznych w kraju i w UE społeczeństwo polskie wciąż poważa górnika i jego pracę.§

JB