Imielin Północ to przyszłość dla kopalni

Uzyskanie koncesji na wydobycie złoża Imielin Północ – to przyszłość dla kopalni Piast-Ziemowit i dla całego regionu.

- Eksploatacja złoża Imielin Północ pozwoliłaby na zrównoważony, stabilny rozwój i funkcjonowanie kopalni Piast-Ziemowit, w której kończą się już te najbardziej zasobne partie złóż obecnie udostępnionych. Całe przedsięwzięcie jest dla nas bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze o 50 lat wydłużona zostanie żywotność kopalni Piast-Ziemowit (do 2068 r.), bo udostępnienie 70 mln ton zasobów operatywnych węgla w złożu Imielin Północ umożliwi kopalni Piast-Ziemowit utrzymanie odpowiedniego poziomu wydobycia. Dzięki temu utrzymane zostanie zatrudnienie w kopalni, w której pracuje 7,5 tysiąca osób. Co ważne to trwałe i stabilne miejsca pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że każdy górniczy etat generuje do pięciu kolejnych miejsc pracy w transporcie, budownictwie, gastronomii, samorządzie, szkolnictwie itd., a to oznacza, że dzięki temu region zyskuje dodatkowych 35 tys. miejsc pracy – mówi „Górnikowi” Tomasz Głogowski – rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

Działalność zakładów górniczych to również znaczny dodatkowy dochód dla gmin i województwa wynikający z wielu opłat i podatków - każdego roku kopalnia Piast-Ziemowit odprowadza                   ok. 14 mln zł. podatku z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Jak wynika z zapisów Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, właśnie węgiel, z którego produkujemy obecnie około 80 proc. energii elektrycznej wciąż w najbliższych latach będzie podstawą naszej gospodarki energetycznej. Dlatego ważną sprawą, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, jest udostępnienie własnych zasobów węgla. Co ważne, oprócz energetyki zawodowej, nasz węgiel jest wykorzystywany do produkcji tzw. ekogroszków, czyli najczystszego paliwa węglowego, które może być spalane przez odbiorców indywidualnych.

Jak dodaje rzecznik PGG, w następstwie pozyskanej 1 października 2018 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia Zarząd PGG w listopadzie 2018 roku podjął uchwałę o finansowaniu kosztów dodatkowego zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w zasięgu projektowanej eksploatacji górniczej pomimo, iż nie został jeszcze ustanowiony teren górniczy i spółka nie posiada jeszcze koncesji na wydobywanie węgla. Pierwsi inwestorzy już korzystają z możliwości zwrotu kosztów dodatkowego zabezpieczenia. Oprócz tego, jak zapewnia Głogowski, w trakcie i po zakończonej eksploatacji górniczej na usuwanie szkód górniczych w samym Imielinie, wzorem obecnie prowadzonej działalności na złożach macierzystych, kopalnia będzie przeznaczać rocznie kilka, nawet kilkanaście milionów złotych.

-  Trzeba sobie zdać sprawę, że niejednokrotnie remont budynku z tytułu usunięcią w nim szkód górniczych, za które jesteśmy odpowiedzialni, jest okazją do jednoczesnego podniesienia standardu obiektu niższym kosztem przez właściciela (w szczególności w przypadku starszych obiektów), z uwagi na możliwość połączenia robót remontowych i modernizacyjnych – argumentuje Głogowski.

Jak mówi nam przedstawiciel PGG budowa kopalni Imielin Północ to pierwszy etap projektu rozbudowy kopalni Piast-Ziemowit, który polega na udostępnieniu łącznie 300 mln t zasobów węgla. W przypadku samego złoża Imielin Północ chodzi o 70- mln t zasobów operatywnych, które pozwoli kopalni na utrzymanie odpowiedniego poziomu wydobycia po roku 2025, kiedy dojdzie do znacznego sczerpania zasobów złoża macierzystego w ruchu Ziemowit. W następnych latach złoże Imielin Północ otworzy kopalni drogę do udostępnienia kolejnych 140 mln t zasobów operatywnych uwięzionych w złożu Ziemowit Głęboki oraz kolejnych 90 mln t zasobów operatywnych złoża Piast Głęboki.

Jarosław Rudzki