Jest wstępne porozumienie

1 lipca, odbyły się rozmowy przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Podczas spotkania podpisano wstępne porozumienie. Najbliższy czas pokaże, czy zakończy się  spór na linii strona społeczna - resort energii.

Wcześniej związkowcy zapowiadali, że jeśli nie dojdzie do kompromisu, to górnicy 6 lipca będą pikietować konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Przypomnijmy, że związkowcy demonstrowali  11 czerwca przed siedzibą Ministerstwa Energii oraz 24 czerwca przed siedzibą PiS w Warszawie sprzeciwiając się między  innymi ewentualnym próbom „wyprowadzenia” pieniędzy  z Funduszu Stabilizacyjnym JSW i przeznaczenia ich na inwestycje nie związane z działalnością górniczej spółki oraz domagając się wypłaty z zysku za 2018r.

Po podpisaniu wstępnego porozumienia w Warszawie 1 lipca jest szansa na zakończenie protestu w JSW.

Jak mówi związkowcy: według zawartego porozumienia niezwłocznie mają zostać podjęte „działania w sprawie ustabilizowania sytuacji w JSW”. W pierwszej kolejności dotyczy to kwestii personalnych, czyli wyboru nowego zarządu oraz zmian w radzie nadzorczej. Do końca tygodnia powinny się również zakończyć negocjacje dotyczące wypłaty premii z zysku dla pracowników JSW.

Strony porozumienia ustaliły również, że wszystkie wydatki inwestycyjne będą konsultowane z Komitetem Sterująco-Monitorującym, w którym strona społeczna ma swoich przedstawicieli.

3 lipca, jak zapowiedział minister energii, ma zostać wznowione walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przerwane przez akcjonariuszy 26 czerwca. O przerwę wniósł przedstawiciel Ministra Energii jako reprezentanta Skarbu Państwa.

W JSW trwa obecnie postępowanie konkursowe, które ma wyłonić nowy zarząd spółki. O stanowisko prezesa ubiega się pięciu kandydatów, a w sumie na pięć stanowisk w zarządzie spółki kandyduje 13 osób. Obecnie zarządem spółki kieruje Robert Małłek, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez radę nadzorczą. Zarząd tworzą także wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz wiceprezes ds. pracowniczych, wybrany przez załogę Artur Wojtków.

Jarosław Całka