Jest wyrównanie inflacyjne, będą jeszcze rozmowy w Tauron Wydobycie

Mimo początkowego fiaska rozmów z zarządem przy udziale wiceministra MAP Piotra Pyzika, udało się 14 lipca w Grupie Tauron, podpisać porozumienie. Uzgodniono, że  pracownicy spółek Grupy Tauron otrzymają wyrównanie inflacyjne w wysokości 7 tys. zł brutto.

Wynegocjowane świadczenie zostanie wypłacone w dwóch transzach. 6 tys. zł brutto pracownicy dostaną do końca lipca, pozostały tysiąc zostanie wypłacony przed świętami Bożego Narodzenia. Jak powiedział „Górnikowi” Jacek Wandzel – przewodniczący ZZG w Polsce w Tauron Wydobycie ZG Sobieski dodatkowo po trzecim kwartale strony powrócą do rozmów, by zweryfikować wysokość inflacji po trzecim kwartale. I ewentualnie podnieść wysokość Funduszu Płac na przyszły rok. Ocenił rozmowy jako trudne. – Ciężko było. Oczywiście zawsze można mówić o większej kwocie, ale przecież negocjacje mogły zakończyć się dużo gorzej. Uważam, że nasza szybka reakcja po fiasku pierwszej tury rozmów w postaci okupacji siedziby spółki wpłynęła mobilizująco na menedżerów oraz przedstawicieli rządu, którzy obawiali się rozszerzenia i zaognienia protestu – mówi nam przewodniczący Wandzel.   

Przypomnijmy, że w siedzibie Tauron Polska Energia w Katowicach od 12 lipca trwała okupacja siedziby, którą śledziliśmy na bieżąco na stronie facebookowej „Górnika”. Powodem był brak zgody zarządu spółki na realizację postulatów płacowych strony związkowej. – Dotychczasowe rozmowy z Radą Społeczną Tauron Polska Energia nie przyniosły rezultatu.  Zaproponowaliśmy 5,5 tys. zł netto jednorazowego wyrównania pracownikom za całe pierwsze półrocze i gwarancji rozpoczęcia dalszych rozmów płacowych w sierpniu. Niestety zarząd twierdzi, że nie ma na to środków, że jest to niemożliwe – mówił wówczas „Górnikowi” Jacek Wandzel, który był jednym z okupujących.– Stąd i nasz protest w siedzibie spółki. Domagamy się rozmów z przedstawicielami  rządu skoro zarząd nie ma możliwości podjęcia takich decyzji. Mamy nadzieję, że  wiceminister MAP Piotr Pyzik, który będzie na rozmowach w PGG dotrze również do nas – mówił zaraz po rozmowach przewodniczący Wandzel. Niestety nie zmieniły się nastroje po spotkaniu z wiceministrem 13 lipca. - Na spotkanie na krótko przybył również wiceminister MAP, który w zasadzie nic nie wniósł do negocjacji. Nie miał żadnego scenariusza jak rozwiązać spór. Tylko wysłuchał naszych postulatów i tłumacząc się rozmowami w PGG wkrótce opuścił spotkanie – relacjonował na bieżąco „Górnikowi” sytuację  – przewodniczący ZZG w Polsce w Tauron Wydobycie ZG Sobieski. Protest okupacyjny kontynuowano. Dopiero następnego dnia 14 lipca doszło do podpisania porozumienia. - Zarząd Grupy Tauron osiągnął porozumienie w rozmowach z Radą Społeczną działającą w naszej organizacji. Porozumienie to nie wpłynie negatywnie na kondycję finansową Grupy Tauron oraz pozwoli realizować konsekwentnie proces inwestycyjny i transformacji energetycznej w oparciu o dobrze wykwalifikowaną kadrę" - skomentował po podpisaniu porozumienia prezes spółki Paweł Szczeszek. W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wypracowała 901 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – zbliżyła się do 2 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała ponad 600 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 10 mld zł i były wyższe rok do roku o 52 proc.

Porozumienie w Grupie Tauron nie kończy jeszcze rozmów na tematy płacowe w spółce Tauron Wydobycie. Jak obiecał prezes spółki Jacek Pytel do negocjacji ma dojść w jak najszybszym możliwym terminie. Postulaty związków z Taurona Wydobycie dotyczą między innymi zwiększenia wskaźnika wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2022r o wielkość współczynnika inflacji tzn. 14%.,  kwartalnej regulacji płac niwelującą skutki inflacji, poprzedzoną uzgodnieniami ze stroną społeczną przed końcem trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, podniesienie wartości posiłku regeneracyjnego o wskaźnik wzrostu cen artykułów spożywczych, czy też wzrostu wartości rekompensaty z tytułu utraty prawa do posiłku regeneracyjnego. Związki zawodowe liczą na rzetelne rozmowy.

Jarosław Bolek