JSW stawia na PPE

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. rozpoczęły się zapisy pracowników do udziału w Pracowniczych Planach Emerytalnych (PPE).

Zapytaliśmy przewodniczącego ZZG w Polsce przy KWK „Knurów-Szczygłowice” Mateusza Nabiałczyka o to, dlaczego zapadła taka decyzja i jakie są jej szczegółowe warunki: - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) budzą wiele kontrowersji. Po pierwsze już raz odebrano nam nasze pieniądze i to bez pytania o zdanie – każdy przecież pamięta, co było z OFE, a teraz słyszymy o pomysłach typu zasilenie ich pozostałościami ZUS-u. W odróżnieniu od PPK, gdzie taka sama część składki potrącana jest pracownikowi z wypłaty, PPE obciąża jedynie pracodawcę, bez ingerencji w wysokość wypłaty. Co miesiąc na indywidualne subkonto przelewana będzie równowartość 3,5% wynagrodzenia. Po stronie pracownika pozostaje jedynie podatek od składki, czyli niezbędne minimum – w zdecydowanej większości przypadków nie przekroczy 50zł miesięcznie. Co więcej, zgromadzone środki możemy wypłacić po przejściu na emeryturę górniczą i ukończeniu 55 lat, bądź bezwarunkowo, na wniosek - w wieku 60 lat. Aby to wszystko stało się faktem, do 10 maja musi przystąpić 25% załogi JSW S.A. Na  Portalu Pracownika JSW zamieszczono pełną instrukcję, co i jak.

Nasza ocena? Niech odpowiedzią będzie fakt, że wszystkie związki zawodowe poparły ten pomysł. Życzylibyśmy sobie, żeby taka jednomyślność stała się górniczą codziennością – skomentował sprawę Pracowniczych Planach Emerytalnych – przewodniczący Nabiałczyk.

Red.