Jubileusz 35-lecia OPZZ

- Powstanie OPZZ stworzyło pole działania dla autentycznych społeczników, ludzi wrazliwych na krzywde i niesprawiedliwosc, ale i wizjonerów – powiedział podczas gali – Andrzej Radzikowski – przewodniczacy centrali.

Rada OPZZ

27 listopada odbyło się jubileuszowe posiedzenie Rady OPZZ, na którym wybrano nowego wiceprzewodniczącego OPZZ. Został nim przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin.

W związku z okupacją, w tym czasie, siedziby Polskiej Grupy Górniczej PGG S.A., na wniosek szefa branży OPZZ Górnictwo i Energetyka Dariusza Potyrały rada omówiła sytuację pracowników w spółce i zaapelowała o pilne podjęcie rozmów, solidaryzując się z protestującymi. W kolejnej części posiedzenia Rada omówiła także sytuację pracowników huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

W ostatniej części spotkania, udział wziął Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Rada OPZZ omówiła sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2018 w kontekście pracy związków zawodowych.

Gala jubileuszowa

Z kolei  w teatrze „Sabat” w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala z okazji jubileuszu  35-lecia OPZZ, którą poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ:  Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski. Oprócz związkowców reprezentujących organizacje zrzeszone  w centrali, w tym ZZG w Polsce, w uroczystej gali wzięło udział wielu znamienitych gości i wieloletnich współpracowników OPZZ, na czele z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, przedstawicielami sejmu i rządu różnych opcji politycznych, instytucji państwowych. Nie zabrakło również Luka Visentiniego, sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Podczas wystąpienia Andrzej Radzikowski – przewodniczący OPZZ  powiedział, że powstanie OPZZ stworzyło pole działania dla autentycznych społeczników, ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość, ale i wizjonerów widzących potrzebę i możliwości poprawy warunków życia i pracy. Zwrócił również uwagę, że to dzięki konsekwentnej pracy OPZZ, z inicjatywy posłów OPZZ, znowelizowano między innymi prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40 godzinny tydzień pracy, doprowadzono do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono minimalną stawkę godzinową. To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do obecnej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz historii, przewodniczący nawiązał również do przyszłości. - Wiele pracy jeszcze przed nami, - mówił,  wciąż walczymy o prawo do emerytur stażowych – 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn i niewygasający charakter emerytur pomostowych; wyższe wynagrodzenia; niższe podatki dla najmniej zarabiających; godne życie na emeryturze. Z kolei Rajmund Moric, były przewodniczący Grupy Inicjatywnej i uczestnik Zjazdu w Bytomiu w 1984 w  swoim wystąpieniu przybliżył zebranym kuluary pracy nad powołaniem do życia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Następnie życzenia i gratulacje składali goście przybyli na jubileusz. Po oficjalnych przemówieniach gości rozpoczęła się ceremonia odznaczeń osób, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jarosław Kowalski na podstawie opzz.org.pl