Kolejne wsparcie od ZZG w Polsce

Nie ustają akcje pomocowe w walce  z koronawirusem. Czynnie włączają się w nie organizacje Związku Zawodowego Górników w Polsce, jak informujemy na bieżąco na łamach „Górnika” ( od „Górnik” nr7, nr8). Pomoc dla śląskich szpitali, szycie i rozdawanie maseczek, wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali, rozdawanie bonów wartościowych – to niektóre z nich. W aktualnym numerze gazety informujemy o inicjatywach rozdawania maseczek w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej  i kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

Jak powiedział „Górnikowi” Grzegorz Umywalnik – przewodniczący ZZG w Polsce w kopalni Pokój, członkowie związku, którzy potrzebują maseczek informują nas o tym i dostarczamy im po dwie maseczki wielokrotnego użytku. Kolejny raz również nasi związkowcy z Knurowa rozdają maseczki. 29 kwietnia dla wszystkich pracowników przed bramą kopalni pod związkowym namiotem już od godziny 5:00 wydawano wielorazowe maseczki. Akcja trwała do godziny 24.00. Jak tłumaczy przewodniczący Mateusz Nabiałczyk: Wszystko po to, aby każdy bez dodatkowej fatygi po raz kolejny wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ludzi, dla których pracujemy. Jest to inicjatywa godna pochwały, gdyż wiele organizacji ogranicza swoją aktywność, idąc tokiem urzędowym. Tutaj mamy wyjście do załogi z inicjatywą, w którą zaangażowany został cały Zarząd i Komisja Rewizyjna ZZG w Polsce. Każdy przychodzi po pracy, aby pomóc w wydawaniu masek. - Wychodzimy z namiotem związkowym przy okazji różnych akcji, ale po raz pierwszy musieliśmy się zmierzyć ze swego rodzaju sytuacyjnym oksymoronem. Z jednej strony do ludzi, wejść w interakcję, z drugiej znowu zgodnie z zasadami odpowiedzialnego podejścia w czasie epidemii. W rezultacie w ruch poszły rękawiczki, płyn dezynfekujący i przezierna zapora. Stwarza to pewne uciążliwości, ale po pierwsze już wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy, po drugie nie szukajmy wymówek. Lepiej działać – mówi nam przewodniczący Nabiałczyk. Knurowska organizacja na bieżąco konsultuje też z kierownictwem kopalni i sztabem kryzysowym JSW S.A. wszystkie pomysły i rozwiązania. Dzięki jej inicjatywie wprowadzono takie rozwiązania, jak choćby lewostronny ruch pieszy w drodze na i z kopalni, kamery termowizyjne na wejściu i wiele innych drobnostek (np. rozmieszczenie dozowników z płynem dezynfekującym) składających się na skuteczną jak dotychczas profilaktykę.

Zebrał: JB