Krew, która ratuje życie

8 czerwca w restauracji Akwarium w Rudzie Śląskiej odbyła się akcja oddawania krwi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Reczypospolitej Polskiej - Klub HDK przy KWK Pokój. Każdego roku rudzki Klub HDK przeprowadza 6 akcji.  Rocznie zbiera ok. 40 litrów tego drogocennego leku. W przeciągu 32 letniego istnienia Klubu daje to ponad 12 tys. litrów.

Aktualnie rudzki klub przy kopalni „Pokój” liczy 120 członków. W latach świetności tworzyło go nawet 350 honorowych krwiodawców. - Współpracujemy z wieloma instytucjami. Z dyrekcją naszej kopalni, ze związkami zawodowymi, w tym szczególnie z ZZG w Polsce, z Urzędem Miasta Ruda Śląska. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Bierzemy też udział w wielu konkursach czy imprezach promujących honorowe krwiodawstwo. Mamy również stały kontakt z klubami HDK z całego kraju. Uczestniczymy systematycznie  w spotkaniach jubileuszowych i integrujących promując nasz rudzki klub i naszą kopalnię – opowiada o działalności stowarzyszenia prezes Mieczysław Słomka. Podczas akcji oddawania krwi przychodzą nie tylko nasi członkowie czy pracownicy kopalni. Przyłączają się też inni ludzie. Akcje odbywają się także pod marketami lub pod Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej. – ZZG w Polsce przy naszej kopalni angażuje się w akcje i zachęca do oddawania krwi, która może uratować komuś życie. To najcenniejszy skarb, którym możemy się podzielić z drugim człowiekiem – mówi „Górnikowi” Grzegorz Umywalnik – przewodniczący związku w kopalni Pokój.

Niestety ze względu na liczne przejścia na emeryturę coraz mniej osób uczestniczy w honorowym krwiodawstwie. Krew ze zbiórki trafia do  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie jest badana, przetwarzana  i rozdysponowywana według potrzeb.

Mieczysław Słomka działa w klubie od jego początku, kiedy jeszcze pracował ( przez 30 lat) w kopalni Pokój. To wówczas połknął ten bakcyl działania na rzecz innych poprzez honorowe krwiodawstwo, które trwa do dzisiaj. 

Dlaczego warto zostać krwiodawcą i jak rozpocząć oddawanie krwi?

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – ludzie tacy jak Ty!

Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Twojemu cennemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane. Ponownie będzie się mógł uśmiechać i przede wszystkim żyć! Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.

Jeżeli:

  • jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia
  • czujesz się zdrowy
  • ważysz nie mniej niż 50 kg
  • pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi
Jarosław Bolek