Kryzys u progu


Jastrzębska Spółka Węglowa zaczynać oszczędzać. U progu widać już kryzys. Cena węgla koksowego spadła do ok. 120 dolarów. Jest mała sprzedaż węgla.

 

 

Na zwałach mamy też ok. 1 mln ton węgla energetycznego, z czego ok. 400 tys. ton jest zakupione przez elektrociepłownie i energetykę. Niepokoi również polityka właściciela  ArcelorMittal i decyzja o wygaszeniu pieca i wstrzymana pracy stalowni w krakowskiej hucie. Tamtejsi związkowcy uważają, że oznacza to koniec kombinatu w Nowej Hucie. Ma to bezpośredni wpływ na JSW. Stąd zarząd podjął decyzję, że od 15 listopada wstrzymuje do odwołania przeszeregowania pracowników za wyjątkiem stanowisk, które wynikają z wakatów. Zamierza również ograniczyć koszty poprzez ograniczanie napraw maszyn i zakupów nowego sprzętu do niezbędnego minimum. Na szczęście oszczędności nie będą odbywać się kosztem wypłaty pracowników. Nie będzie żadnych drastycznych decyzji.

Jerzy Starzyński – przewodniczący ZZG w Polsce kopalni „Zofiówka” (JSW)