Nic o nas bez nas

Razem jesteśmy silniejsi!

Górnicy LW Bogdanki  po raz pierwszy od włączenia spółki do Enea SA w Poznaniu mieli możliwość  wyboru przedstawicieli pracowników  do rady nadzorczej.  Stąd wszystkie związki zawodowe działające w kopalni zjednoczyły się i wyłoniły swojego kandydata Macieja Mazura – sztygara oddziałowego GWK. Jego kandydaturę rekomendowały również pozostałe organizacje związkowe z Grupy Enea ( 14 organizacji). W zamian związki zawodowe Bogdanki poparły i rekomendowały załodze wybór: dwóch pozostałych kandydatów na członka rady nadzorczej: Michała Jaciubka  (segment wytwarzanie) i Mariusza Pliszkę (segment dystrybucja). Przedsięwzięcie skończyło się sukcesem związków i załogi. W Grupie Kapitałowej  Enea to właśnie ci kandydaci zostali wybrani, jako przedstawiciele załóg, reprezentujących Górników i  Energetyków z Wytwarzania i Dystrybucji. 

Oficjalne wyniki dla całej GK Enea:

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 16617. Liczba pracowników uczestniczących w wyborach -8441 tj. 50,8 %. Ważne głosy - 8062.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów:

- Michał Jaciubek -5005 tj.62,08 % ważnych głosów

- Maciej Mazur-5900 tj.73,18 % ważnych głosów

- Mariusz Pliszka- 5346 tj. 66,31 % ważnych głosów

- Zenon Stolarski- 1724 tj. 21,38 % ważnych głosów.

Trzech pierwszych z nich zostało członkami Rady Nadzorczej.

- To niewątpliwy sukces strony społecznej, że związki zawodowe w LW Bogdanka mówią jednym głosem w tak ważnej sprawie dla załogi, jak wytypowanie swojego zaufanego przedstawiciela do Rady Nadzorczej – komentuje wyniki wyborów „Górnikowi” Grzegorz Jadwiżuk – przewodniczący ZZG w Polsce w kopalni. Dziękujemy załodze za udział w wyborach i poparcie wspólnych kandydatów. Powinniśmy wiedzieć o zamiarach i działaniach zarządu Enei. To przecież chodzi o nasz rozwój i przyszłość kopalni – dodaje przewodniczący Jadwiżuk.

Jarosław Bolek