Odejścia z kopalń przyspieszą ich wygaszanie

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) zakończyło się składanie wniosków przez pracowników zamierzających skorzystać z urlopów górniczych albo jednorazowych odpraw pieniężnych. Jak podaje spółka złożono ich zaledwie 1600 (900 urlopów górniczych, 710 jednorazowych odpraw pieniężnych). 

Jak ustalono to dyrektor kopalni będzie decydował, ile osób potrzebuje, by górnicy pracowali pod ziemią bezpiecznie. – Mamy nadzieję, że w kopalniach, które już teraz borykają się z problemami braku pracowników, gdzie za mało jest pracowników do zadań, które trzeba wykonać nie dojdzie do jeszcze większej dziury zatrudnieniowej. Tym bardziej, że nie ma nowych przyjęć. Sztuczne zmniejszenie zatrudnienia jeszcze bardziej może pogłębić kryzys w górnictwie i przyspieszyć wygaszanie kopalń – komentuje „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce.

Według wcześniejszych anonimowych ankiet zainteresowanych było  łącznie ponad 5 tys. pracowników, w tym ok. 3 700 osób urlopami, a ok. 1600 odprawami.

Z urlopów i odpraw pracowników ruchów  Pokój (PGG) i Jastrzębie III ( JSW) łącznie ma skorzystać 3719 osób, z których 1371 ma  otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne, a 2348 skorzysta z urlopów górniczych i przeróbkarskich.

jb