Ostatnie pożegnanie Jerzego Rebety

13 czerwca na katowickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza rodzina, związkowcy z ZZG w Polsce, samorządowcy z Zagłębia pożegnali zmarłego Jerzego Rebetę – związkowego działacza i samorządowca. Przeżył 74 lata. Był człowiekiem czynu. Zawsze otwarty na ludzkie problemy. Potrafiący rozmawiać z każdym.

Jerzy Rebeta był przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce, szefem Środowiska Kopalń Zagłębia Dąbrowskiego, radnym Powiatu Będzińskiego. Jak mówił żegnający go w imieniu braci związkowej Wacław Czerkawski – przewodniczący Śląskiej Rady OPZZ i członek Prezydium ZZG w Polsce, który Jurka znał jeszcze z czasów w pracy w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń, zmarły był wspaniałym, bardzo kontaktowym człowiekiem, miał wiele talentów, znał kilka języków, potrafił się porozumieć  z każdym, nawet jeśli nie po drodze było mu z  przekonaniami politycznymi czy światopoglądowymi rozmówcy.

Od 1971r. pracował w kopalniach: Czeladź, Milowice-Czeladź, Czerwona Gwardia, Saturn. Od 2002r w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń jako st. Inspektor BHP. Działał w ZMS, NSZZ Pracowników KWK Czerwona Gwardia – sekr. ds. organizacyjnych w I kadencji i wiceprzewodniczący w II kadencji. W 1992r. współtworzył ZZG w Polsce. Do 2004r. był przewodniczącym Zarządu ZZG przy KWK Saturn, później wiceprzewodniczącym, członkiem Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Górników, członkiem Prezydium ZZG. Zaś od 2005r przewodniczył Krajowej Komisji Rewizyjnej; był także działaczem OPZZ, przewodniczącym Rady Powiatu OPZZ w Będzinie, wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej OPZZ woj. śląskiego, członkiem Komisji Rewizyjnej Konfederacji ZZ Górnictwa. Przez 2 kadencje był radnym Rady Miejskiej w Czeladzi, a w latach 2000- 2002 przewodniczącym RM Czeladzi. Swoimi wspomnieniami z działalności związkowej dzielił się z czytelnikami „Górnika” w cyklu artykułów pt. „Z pamiętnika Jerzego R.”.

Na cmentarzu tłumnie żegnali go przedstawiciele wielu organizacji związkowych z całego kraju oraz z organizacji samorządowych z Czeladzi i powiatu będzińskiego.

Pamiętajmy o słowach poetki Wisławy Szymborskiej „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci ". Jerzy Rebeta zapisał się w wielu miejscach i w sercach wielu ludzi. Niech ta dobra pamięć trwa.

Kierownictwo Rady Krajowej składa serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom, pocztom sztandarowym i osobom, które wzięły udział  w ostatnim pożegnaniu Jerzego Rebety.

Jarosław Bolek