Ostatnie pożegnanie śp. Ryszarda

17 kwietnia odbył się pogrzeb śp. Ryszarda Tuszkiewicza – przewodniczącego ZZG w Polsce w kopalni „Sośnica” w Gliwicach. Ryszard zmarł nagle. Przeżył zaledwie 59 lat (1960-2019).

Jeszcze 11 kwietnia, dzień przed śmiercią brał udział w spotkaniu Rady Krajowej ZZG w Polsce w Katowicach. Nic nie wskazywało, że dzień później nie będzie go już wśród nas związkowców, wśród rodziny, wśród żyjących. Pozostawił żonę, córkę, siostrę i brata i całą rodzinę, przyjaciół, bliskich, znajomych, całą brać górniczą.

W ostatnim pożegnaniu, które rozpoczęło się Mszą św. w kościele św. Józefa w Gliwicach Ligocie Zabrskiej wzięło udział kilkuset żałobników. Licznie były reprezentowane delegacje z pocztami sztandarowymi ZZG w Polsce z wielu kopalń i zakładów pracy.  W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyli mu koleżanki i koledzy z Rady Krajowej, na czele z Kierownictwem Związku. Kondukt pogrzebowy prowadziła górnicza orkiestra. Śp. Ryszard został pochowany na pobliskim cmentarzu komunalnym.

Ryszard Tuszkiewicz zaczął pracę na kopalni 9 września 1981r i od razu zapisał się do Związku Zawodowego Górników w  Polsce, któremu był wierny do końca. Zaczynał jako konserwator lampowni. Ostatnio pracował jako sztygar zmianowy na przeróbce mechanicznej węgla. Od lat 90-tych był wybierany i czynnie działał w Zarządzie Związku. Ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZZG w Polsce KWK „Sośnica” w Gliwicach. 24 marca 2018 został wybrany na przewodniczącego Związku na kopalni. Jak wspominają i powtarzają zarówno jego znajomi  i współpracownicy był uczynny, zaangażowany w prace związkowe, powszechnie lubiany przez kolegów i koleżanki. Zawsze można było na niego liczyć.

Niech odpoczywa w pokoju!

Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „Sośnica” dziękuje delegacjom i pocztom sztandarowym ZZG uczestniczącym w ostatniej ziemskiej drodze naszego kolegi, przewodniczącego śp. Ryszarda TUSZKIEWICZA

.