Pakiet klimatyczny to gigantyczny wzrost kosztów życia

22 października Rada Krajowa ZZG w Polsce skierowała swoje uwagi do stanowiska rządu odnośnie pakietu klimatycznego.

Związek nie zostawia suchej nitki na pakiecie regulacji wynikający z „Fit for 55”  do pakietu klimatycznego, które wprowadzają drastyczne przepisy dla państw unijnych. Pakiet jest źródłem bardzo poważnych  zagrożeń dla polskiej gospodarki. Wpłynie na gigantyczny spadek standardu życia obywateli, wzrost bezrobocia, zwiększenie obszaru biedy oraz wykluczenia energetycznego – uważa ZZG w Polsce.

Odnośnie podatku granicznego, który ma wyrównać konkurencyjność europejskiego przemysłu nie powinien skutkować likwidacją darmowych uprawnień do EU ETS. Istnieje zagrożenie, że spowoduje on  wzrost cen, np. cementu, energii elektrycznej, nawozów, żelaza, stali czy aluminium. Rada Krajowa uznaje również za niedopuszczalne  wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji oraz likwidację  rekompensat dla sektorów energochłonnych. Związek sprzeciwia się także wprowadzeniu systemu handlu uprawnieniami do emisji dla transportu drogowego i budynków. Spadek konkurencyjności może skutkować masowymi odłączeniami  gospodarstw  domowych  i wspólnot mieszkaniowych od ciepła systemowego i tym samym wpływać na jakość powietrza. Istnieje poważne ryzyko upadłości przedsiębiorstw działających na rynku ciepłowniczym. Polska powinna dążyć do możliwie najdłuższego  przedłużenia wejścia w życie tych regulacji, które  zlikwidują dziś efektywne  energetycznie  systemy  ciepłownicze  oparte o układy: kotły węglowe  plus turbiny .

W przeciągu kilka lat w naszym kraju niemożliwe  będzie całkowite  zastąpienie  źródeł węglowych  ani OZE. Rada Krajowa uznaje również  za niedopuszczalną likwidację  finansowania ze środków Funduszu Modernizacyjnego  inwestycji wykorzystujących gaz ziemny, w tym gaz z odmetanowania kopalń w sektorze ciepłowniczym. W efekcie brak jest wystarczających  rozwiązań  chroniących  przed nieograniczonym  wzrostem  cen uprawnień  do emisji. A to powoduje spekulacje. Odnotowany  w ostatnim roku  ogromny wzrost cen uprawnień do emisji EU ETS jest zagrożeniem dla najniżej i słabo zarabiających  grup społecznych. Rząd powinien chronić obywateli przed spekulacją  w handlu pozwoleniami na emisję.

Rada Krajowa ZZG w Polsce uważa, że brakuje dokładnych badań,  jak podniesienie celów klimatycznych wpłynie na społeczeństwo. A jak widać z wszystkich przesłanek grozi społeczeństwu bieda i bezrobocie.

Poza tym wprowadzenie takich rygorystycznych  celów klimatycznych bez innych państw  świata spowoduje brak konkurencyjności europejskiej gospodarki przy jednoczesnym gwałtownym wzroście  kosztów życia  mieszkańców.

jb