Podwyżki w JSW

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały 13 września z Zarządem JSW porozumienie kończące spory zbiorowe na tle płacowym.

Od dnia 1 września 2021 r. wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4% od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5%.

W dniu 1 października pracownikom, będącym w stanie zatrudnienia na dzień 31.08.2021 r. wypłacona zostanie nagroda jednorazowa w następującej wysokości (brutto):

a/ 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,

b/ 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,

c/ 3 100 zł – pozostali.

Począwszy od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany.

Szacowany koszt ww. decyzji wynosi:

- wzrost stawek w tabelach płac o 1,6% od m-ca września: 23,5 mln zł w roku 2021.

- nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł

- posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku 2021 r.

Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Porozumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.

Niniejsze Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w ww. zakresach."

Jak mówi „Górnikowi” Jerzy Starzyński – przewodniczący ZZG w Polsce w kopani Zofiówka, zmiana na stanowisku prezesa JSW od razu zmieniła podejście pracodawcy do kwestii wynagrodzenia pracowników. Mimo wcześniejszego przedłużania negocjacji po zmianach personalnych w zarządzie spółki sytuacja uległa poprawie – mówi Starzyński. - Dzięki temu udało się zakończyć spór zbiorowy i wywalczyć podwyżki płac, uzyskać  jednorazową premię oraz podnieść wartość flapsów. Jest również szansa, że obecna bardzo dobra sytuacja  na rynku węgla koksowego pozwoli polepszyć sytuację spółki, a to z kolei dobrze wróży przyszłorocznym rozmowom płacowym.

Jarosław Bolek