Pomagają niepełnosprawnym dzieciom

„Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko.
Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia,
a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru.

Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?
Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go.
Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie,
je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw”
Phil Bosmans

Człowiek niepełnosprawny, obojętnie ile ma lata, chce czuć się bezpiecznie i pragnie być kochanym. Potrzebuje drugiej osoby jeszcze bardziej niż osoba zdrowa. Często jest  zagubiony  w  świecie jeszcze bardziej niż wielu z nas. I to w dużej mierze od nas zależy czy pomożemy mu się odnaleźć, czy wesprzemy go choćby w małym geście.

Stąd inicjatywa Związku Zawodowego Górników w Polsce w LW Bogdanka organizowania pomocy niepełnosprawnym podczas balu charytatywnego jest godna naśladowania. Koleżanki i koledzy z Bogdanki już po raz dziewiąty zrealizowali to szczytne przedsięwzięcie. W ostatnią sobotę karnawału, 2 marca, zorganizowali bal charytatywny, by pomóc niepełnosprawnym dzieciom.  W balu wzięło udział 80 par. A zebrane w czasie imprezy fundusze posłużą dzieciom, głównie pracowników zakładu. - Będą przeznaczone na choćby częściowe sfinansowanie sprzętów rehabilitacyjnych lub turnusów zdrowotnych – mówi „Górnikowi” Grzegorz Jadwiżuk – przewodniczący ZZG w Polsce LW Bogdanka.  Podczas balu zbierano również datki do skarbony, ale w większości pozyskana kwota pochodzi z aukcji nieodpłatnie otrzymanych rzeczy. - Wśród licytowanych przedmiotów były prace plastyczne, koszulki sportowe z podpisami zawodników, gadżety otrzymane z różnych instytucji i karnety na usługi lokalnych firm – wymienia przewodniczący Jadwiżuk.  Największą kwotę uzyskaliśmy za koszulkę reprezentacji Polski w piłce nożnej z aktualnymi autografami zawodników kadry – dodaje.

W tym roku specjalna komisja związkowa wybrała pięć osób, które zostaną wsparte funduszami zebranymi podczas balu charytatywnego. Zainteresowani dofinansowaniem składają podania wraz z kartami informacyjnymi o stanie zdrowia i ewentualnej potrzebnej  formie pomocy.

Bilans tegorocznej zbiórki przekroczył 17 tysięcy złotych i będzie rozdzielony między potrzebujących. Jeśli zostaną jakieś pieniądze, związek wesprze  Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom balu za dobrą zabawę oraz za serce i ofiarność, które pomogą niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. 

Jarosław Bolek