Ponad 1,5 miliona gospodarstw żyje w ubóstwie energetycznym

Według badań 34 proc. korzystających z ogrzewania węglem gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10 proc. swoich dochodów na zakup tego surowca. To ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych, czyli około 4,5 miliona osób – wynika z badania pt. „Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych w sezonie 2018/2019” przeprowadzonego przez Kantar Polska na wniosek Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Według definicji UE te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Jest to wynik na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Jednocześnie 9 proc. najuboższych gospodarstw domowych ogrzewających się węglem wydaje na jego zakup ponad 20 proc. swojego budżetu domowego. Jak podaje Kantar Polska w poprzednim sezonie  grzewczym osoby wykorzystujące węgiel do ogrzewania gospodarstw domowych wydały na jego zakup średnio 2804 zł. To było 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11 proc. dochodów gospodarstw domowych.

Ponad połowa (56%) kupujących węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego spodziewa się wzrostu wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 9% (mniej niż w latach ubiegłych). Zaś 23% gospodarstw w Polsce ogrzewanych węglem doświadcza dyskomfortu cieplnego w okresie grzewczym, który ma negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa (częstsze choroby, konieczność ograniczania innych wydatków).

Sukcesywnie spada też odsetek Polaków używających węgla do ogrzewania domu, osiągając w ostatnim sezonie poziom 32 proc. Kosztem sortymentów grubych wzrósł odsetek osób używających sortymentów średnich (groszek i ekogroszek). Świadczy to o postępującej wymianie kotłów starego typu na nowoczesne kotły 5 klasy i ecodesign, wyposażone w podajnik.

jb