Porozumienie w PGG

Pisma i apele. Blokada siedziby spółki. Negocjacje z wiceministrem i wicepremierem. Ultimatum protestacyjne. Efekt: porozumienie płacowe i wypłata jednorazówki w trzech transzach.

Dopiero po 5 dobach okupacji siedziby Polskiej Grupy Górniczej przez związki zawodowe doszło do podpisania porozumienia płacowego wieczorem 15 lipca. Droga do porozumienia nie była jednak  łatwa. Najpierw w kierunku rządzących szły prośby i apele, by skończyć z chaosem w górnictwie. I by w dobie gigantycznego zapotrzebowania na węgiel w wyniku wojny na Ukrainie i embarga na rosyjski węgiel wynagrodzić pracowników, którzy pracują, by jak najwięcej wydobyć węgla. Najpierw cisza. W końcu doszło do rozmów. Związkowcy z poszczególnych kopalń PGG rotacyjnie protestowali dniem i nocą w siedzibie spółki. Atmosfera robiła się coraz bardziej gorąca. Wszyscy mieli nadzieję, że wizyta wiceministra MAP Piotra Pyzika i udział w negocjacjach zakończy konflikt. Tak się jednak nie stało.

 – Podczas negocjacji kolejny już raz prezentowano postulaty, wyliczenia, choć rząd na bieżąco był informowany o szczegółach naszych żądań – nie krył rozczarowania rozmowami Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce i szef ZOK-u ZZG w Polsce w PGG. - To już standard, że wiceminister nie był decyzyjny. Tłumaczył się, że musi skonsultować postulaty w Warszawie. Po fiasku rozmów, związkowcy postawili ultimatum. Jeżeli do niedzieli nie dojdzie do porozumienia, we wtorek będą blokady pociągów z węgla do  PGE, biur poselskich i manifestacje. Czy to wystraszyło rządzących? Następnego dnia delegacja związków rozmawiała z wicepremierem Jackiem Sasinem w Warszawie. W efekcie jeszcze tego samego dnia doszło do podpisania porozumienia w siedzibie spółki.     

Ustalono, że pracownikom PGG S.A. zatrudnionym na dzień 30 czerwca 2022 roku zostanie wypłacona jednorazówka w trzech transzach:

Pierwsza transza do 29 lipca w wysokości:

   - pracownicy zatrudnieni pod ziemią - 6400 zł brutto,

   - pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych -      5200 zł brutto,

- pozostali pracownicy na powierzchni: 4000 zł brutto

Druga transza  rekompensaty skutków inflacji: za trzeci kwartał 2022 roku – do 30 września 2022 roku oraz trzecia  za czwarty kwartał 2022 roku – do 30 listopada 2022 roku. Ich  wysokość będzie ustalana. Zgodnie z porozumieniem wartość węgla deputatowego (stawka ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy) w 2023 roku zostanie podniesiona w grudniu 2022 roku.

Od 1 sierpnia 2022 roku zwiększeniu ulegnie także wartość jednostkowa posiłków profilaktycznych do ok 36 zł obecnie:

 1) dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią, oraz dla stanowisk określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,2 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) dla stanowisk określonych w załączniku nr 2 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,08 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Porozumienie kończy sprawy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej. Jeszcze w lipcu dojdzie do rozmów nad rekonstrukcją umowy społecznej. Ma w niej wziąć udział również premier.

Jarosław Bolek