Premia dla pracowników PGG

Związki zawodowe podpisały porozumienie z zarządem  Polskiej Grupy Górniczej (PGG).  23 września po siedmiu godzinach negocjacji udało się dojść do konsensu.

W pierwszej części spotkania uczestniczył szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski, a w dalszych rozmowach - jego zastępca, wiceminister Adam Gawęda.

- W efekcie trudnych negocjacji zrobiliśmy krok w dobrym kierunku. Pracownicy dostaną 10 grudnia – 860 zł – co jest spełnieniem części naszych postulatów – powiedział po rozmowach Sebastian Czogała – przewodniczący ZOK ZZG w Polsce w PGG i wiceprzewodniczący związku.

Z jednorazowej premii są wyłączeni tylko przebywający na urlopach macierzyńskich  i urlopach bezpłatnych. Na dodatkowe świadczenie spółka przeznaczy w tym roku ok. 44 mln zł. Ponadto zarząd PGG zobowiązał się do utrzymania także w przyszłym roku dopłat do przepracowanych dniówek, które górnicy otrzymują obecnie na podstawie porozumienia z kwietnia ub. roku.

Co do reszty postulatów, rozmowy będą się toczyć ok. 15 listopada. 1 sierpnia związki zawodowe działające w PGG skierowały do zarządu spółki cztery postulaty dotyczące kształtowania płac w firmie w czwartym kwartale tego roku i w roku 2020. Domagały się m.in. przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 r. w sprawie dopłat do dniówek w wysokości od 18 do 32 zł, oraz wypłacenia górnikom rekompensaty za tegoroczne listopad i grudzień, kiedy mniej jest dni roboczych. Te dwa postulaty zostały spełnione. Inny postulat, dotyczący wzrostu płac o 12 proc. w przyszłym roku, ma być dyskutowany 15 listopada. Wówczas kontynuowane będą rozmowy dotyczące również włączenia dopłat do dniówek do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i tzw. czternasta pensja.

Jarosław Kowalski