Przygotowania wniosku dla Komisji Europejskiej

21 lutego w Warszawie uzgodniono, że podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie harmonogramu wygaszania kopalń i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej.

Z Sebastianem Czogałą – sygnatariuszem umowy społecznej i wiceprzewodniczącym ZZG  w Polsce – rozmawia Jarosław Bolek. 

- 21 lutego sygnatariusze związkowi umowy społecznej spotkali się z przedstawicielami  rządu w Warszawie. Wiemy już kiedy wniosek notyfikacyjny trafi do Komisji Europejskiej ?

 - Za ok. 2-3 tygodnie mamy kolejne spotkanie, tym razem  w Katowicach. Na nim mamy otrzymać do wglądu najważniejsze elementy tego wniosku. I jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń wówczas dopiero będzie przekazany dalej do Komisji Europejskiej.

- Co jest najważniejsze dla stron y społecznej w tym wniosku?

- Wszystkie zapisy są ważne. Największy nacisk kładziemy na zachowanie harmonogramu funkcjonowania kopalń. Równie ważne są jednak pozostałe elementy.  To więc to, co wynegocjowaliśmy dwa lata temu w umowie społecznej, a przede wszystkim elementy socjalne i osłonowe dla pracowników oraz wsparcie dla kopalń, które mają być zamykane. Jednak ze względu na szalejąca inflację trzeba zmienić współczynnik wynagrodzenia oraz zwiększyć wsparcie dla kopalń, których również dosięga inflacja i gigantyczny wzrost kosztów produkcji. Zdrożała energia, zdrożyły materiały budowalne itd. W tym roku np. Polska Grupa Górnicza otrzymała w ramach dopłat do redukcji  zdolności produkcyjnych w tym miesiącu 400 mln zł. Trzeba te wartości w umowie urealnić, bo się drastycznie zmieniły na niekorzyść.

- Jakie są postępy w realizacji umowy społecznej?

- Najważniejszy postęp to wsparcie osłonowe pracowników. Ruszył pakiet socjalny, urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne. Do końca lutego SRK przejmie ostatecznie ruch Pokój w Rudzie Śląskiej i kolejna grupa chętnych skorzysta z osłon. Cieszy również fakt, że rząd podjął dialog. W Warszawie w spotkaniu wzięło udział sześciu ministrów. Są daleko idące deklaracje. Również te dotyczące harmonogramu wygaszania kopalń. Żadnego skrócenia czasu ich żywotności ma nie być.  Na ostro ruszamy z rozmowami, co do zasad budowy i wdrażania instalacji tzw. czystego węgla, czy powołania specjalnego Funduszu Transformacji Śląska. Wierzymy, że rząd na kolejnych rozmowach podejmie deklarowane działania.

- Jeden z zapisów umowy społecznej dotyczy współczynnika wynagrodzenia?

- Dziś, 22 lutego w PGG podpisaliśmy porozumienie co do współczynnika wynagrodzenia. Będzie to 7,5 proc. na 2022r. Podobnie jest już w Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Kiedy te spółki będą już w 100 procentach Skarbu Państwa, z końcem 2022r lub na początku 2023r zostanie również ujednolicona kwota bazowa w poszczególnych spółkach, by pracownicy nie byli poszkodowani. Na dziś w PGG ta nowa kwota już po wliczeniu współczynnika wzrostu wyniesie 8 815zł. Teraz będziemy negocjować, w jaki sposób te pieniądze trafią do pracownika, czy poprzez wzrost stawek czy dodatku gwarantowanego.

- Dziękuje za rozmowę.

Jarosław Bolek