Rada Krajowa interweniuje w sprawie ratowników i sanitariuszy górniczych

W zwiazku z postepujaca kolejna fala pandemii COVID-19, ZZG w Polsce ponownie zwrócił sie do ministerstwa rodziny o rozwiazanie problemu uprawnien emerytalnych pracowników kopaln, którzy zostali oddelegowani do pracy przy zwalczaniu pandemii.

Szanowna Pani Minister,

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników Polsce w listopadzie 2020 r. zwróciła się do Ministra Zdrowia w kwestiach związanych z uprawnieniami emerytalnymi dla ratowników i sanitariuszy górniczych zatrudnionych w szpitalach covidowych.

W grudniu 2020 Ministerstwo Zdrowia przekazało nasze pismo do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Pismo to dotychczas pozostaje bez odpowiedzi.

W związku z postępującą kolejną falą pandemii COVID-19 ponownie zwracamy uwagę na problem mogący w przyszłości wpłynąć na uprawnienia emerytalne pracowników kopalń, którzy zostali oddelegowani do pracy przy zwalczaniu pandemii.

Pracownicy, ci to głównie ratownicy górniczy lub osoby z uprawnieniami sanitariusza, którzy dobrowolnie zgłosili się do pracy w szpitalach pandemicznych zorganizowanych między innymi na terenie Centrum Kongresowego w Katowicach.

Wnosimy, aby Pani Minister podjęła działania, które spowodują, że przyszłe emerytury nie zostaną obniżone im za czas pracy przy zwalczaniu pandemii, a ratownicy nie utracili żadnych ze swych uprawnień do emerytur górniczych lub emerytur za pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze.

Wydaje się bowiem, że dotychczasowe uregulowania wprowadzone przez Rząd RP w kolejnych Tarczach Antykryzysowych, mogę okazać się niewystarczające w tym zakresie.

Red