Razem jesteśmy silni!

W Bytomiu, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zainaugurowało obchody jubileuszu 35-lecia. 25 kwietnia w Hali „Na Skarpie” w uroczystości rocznicowej wzięli udział reprezentanci ponad 80 organizacji branżowych z całego kraju. Najliczniej reprezentowany był Związek Zawodowy Górników w Polsce.

Bytomskie początki

Bytomska uroczystość odbyła się zaledwie kilkaset metrów od starej hali Kopalni „Szombierki”, gdzie 24 listopada 1984 roku przedstawiciele związków zawodowych powołali do życia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Ten akt założycielski kończył wówczas trudny etap odradzania się ruchu związkowego po 13 grudnia 1981 r. Pierwsza związkowa grupa inicjatywna powstała już 10 października 1982 r. w kopalni Bobrek, znacznie wyprzedzając prawne harmonogramy. Po 35 latach działalności OPZZ jest jedną z trzech największych central związkowych w kraju zrzeszającą kilkaset tysięcy członków i ponad 80 organizacji branżowych.

Rocznicowa gala

W uroczystości inaugurującej 35-lecie OPZZ wzięło udział ok. 400 gości z całej Polski. Oprócz przedstawicieli rodziny związkowej w obchodach wziął udział między innymi: prezydent Bytomia  Mariusz Wołosz,  Włodzimierz Czarzasty – przewodniczący SLD, Marcin Kulasek, sekretarz generalny oraz Marek Balt wiceprzewodniczący partii.

Połączyliśmy różne wizje i oczekiwania

Podczas jubileuszowego przemówienia  Jan Guz – przewodniczący OPZZ podkreślał wspólnotowy charakter federacji. – W Bytomiu rozpoczęliśmy nasz marsz. Choć twórcy OPZZ z Alfredem Miodowiczem i Rajmundem Moricem wiedzieli, że nie będzie to łatwe. Udało się połączyć różne wizje i oczekiwania. Zawsze najważniejszy był jednak człowiek pracy (…). Przeszliśmy przez 35 lat daleką drogę. Radzimy sobie bardzo dobrze. 35 lat to sukcesy i porażki, jak w życiu – mówił przewodniczący Jan Guz. Dialog, negocjacje, strajki – to nasza codzienność.  Guz przypomniał podczas przemówienia o osiągnięciach OPZZ.  Wspomniał między innymi  o możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych pracujących na umowy cywilno-prawne, czy o stawce godzinowej za pracę. - Dzięki naszym naciskom w ciągu ostatnich 10 lat doszło do radykalnego podniesienia minimalnej płacy miesięcznej, udało się przeforsować wymóg umów etatowych w zamówieniach publicznych, czy też ograniczenie umów na czas określony, jak i udało się podnieść wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, o które OPZZ dopominało się od kilku lat. Dzięki naszej ciężkiej pracy i poświęceniu tysięcy związkowców, udało nam się zrobić wiele dobrego. Bilans naszych dokonań jest zdecydowanie pozytywny- mówił do zebranych związkowców różnych branż z całego kraju. Jednocześnie wskazał nowe wzywania, jakie stoją przed centralą:  wprowadzenie prawa do emerytury stażowej, pełną ratyfikację Konwencji MOP dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, zmniejszanie kolejek i przyjazną, tanią dla każdego pacjenta politykę lekową, czy też skrócenie tygodnia pracy z 40 do 38 godzin i wydłużenia czasu urlopu wypoczynkowego z 26 dni do 35 dni.

Mówmy jednym głosem

- Musimy działać razem, aby rząd nie mógł skłócić jednej grupy z drugą. Jeśli w debacie będziemy mówić jednym głosem staniemy się skuteczni. Nie damy się złamać. Jako związki zawodowe nie chcemy rządzić, ale być dobrze rządzeni, żeby pracownika stać było na utrzymanie rodziny na cywilizowanym poziomie – dodał przewodniczący OPZZ. Guz wspomniał również, że jubileusz odbywa się w cieniu największego strajku nauczycieli w powojennej Polsce, którzy walczą i godność i etos pracy.  Strajkuje ponad 600 tys. osób z 15 tysięcy placówek oświatowo-wychowawczych – przypomniał. Uczestnicy uroczystości jubileuszowych oklaskami wyrazili swoje uznanie dla środowiska nauczycielskiego.

W kontekście 15-lecia wstąpienia Polski do UE i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego przewodniczący Guz przypomniał, że nasz kraj potrzebuje wyższych płac. - Domagamy się dialogu i stabilnego prawa. Chcemy europejskiej  płacy – apelował.

Jednocześnie wskazał, że sukces w pracy związkowej i pracowniczej jest możliwy, gdy działa się razem, bowiem razem jesteśmy silniejsi!

Uroczystościom 35-lecia towarzyszyła pamiątkowa wystawa poświęcona rocznicy działalności OPZZ.

25 kwietnia br., w Bytomiu, z okazji zbliżającego się Święta Pracy, odbyła się uroczystość rozpoczynająca cykl obchodów 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podczas tego ważnego dla wszystkich organizacji zrzeszonych w OPZZ wydarzeniu, odbył się finał konkursu „Diamenty OPZZ”. Laureatami zostali:

W kategorii „Najlepszy Związkowiec”:

  • Bożena Gawryluk – Związek Zawodowy Górników w Polsce
  • Ryszard Zbrzyzny – Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
  • Harald Matuszewski – Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W kategorii „Najlepsza Organizacja Członkowska”:

  • NSZZ Pracowników H. Cegielski – Poznań S.A.
  • Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
  • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego

W kategorii „Najlepszy Pracodawca”:

  • PKP Cargo Service Sp. z o. o.
  • Nemak Poland Sp. z o. o.
  • Węglokoks Kraj Sp. z o. o.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć akcentów górniczych. Przybywających do Hali „Na Skarpie” witała Górnicza Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej S.A. pod batutą Mirosława Kaszuby. Uroczystą galę obok  Anety Mastalerz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego prowadził Mateusz Nabiałczyk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce. Najliczniej, w trakcie uroczystości,  reprezentowany był Związek Zawodowy Górników w Polsce, na czele z przewodniczącym Dariuszem Potyrałą, Kierownictwem Związku i delegacjami z kopalń i zakładów pracy.

Diamenty dla najlepszych

W Bytomiu wręczone  zostały również Diamenty OPZZ. Specjalne nagrody dla najlepszych związkowców, organizacji związkowych oraz pracodawców. W gronie najlepszych znalazła się w kategorii „Najlepszy Związkowiec”- Bożena Gawryluk (ZZG w Polsce), w kategorii „Najlepsza Organizacja Członkowska” – ZZG w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zaś w kategorii „Najlepszy Pracodawca”- Węglokoks Kraj Sp. z o. o. Gratulujemy!

Jarosław Bolek