Rozmowy płacowe w PGG

30 listopada odbyło się spotkanie zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z przedstawicielami strony społecznej dotyczące postulatów płacowych. 

Ustalono, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 6 grudnia. Związkowcy postulują, żeby jeszcze w tym roku pracownicy PGG otrzymali rekompensaty za wzrost kosztów utrzymania, wynikający z wysokiej inflacji. Niedawno związkowcy z PGG wystosowali do zarządu pismo sprawie płac. - Związki zawodowe wchodzące w skład Pomocniczego Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Górniczej SA żądają rozpoczęcia przez zarząd rozmów ze stroną społeczną na tematy pracownicze, ze  szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji płacowych dla pracowników zatrudnionych w PGG – pisali związkowcy. Galopująca inflacja, wzrost kosztów utrzymania powoduje degradację płac górników. Brak jakichkolwiek podwyżek płac w tym roku doprowadzi nieuchronnie do konfliktu społecznego. Zwiększona koniunktura na węgiel kamienny oraz wzrost wydajności upoważnia nas do żądania podwyżki wynagrodzeń.

Niestety rozmowy listopadowe, jak nam powiedział Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce nie przyniosły rozwiązania. Dopiero decyzja Komisji Europejskiej może dać zielone światło. Związkowcy liczą również na efekty spotkania z wicepremierem Jackiem Sasinem , do którego ma dojść 6 grudnia. Jednak w przypadku braku reakcji zarządu na te żądania płacowe, związkowcy będą zmuszeni skorzystać z możliwości przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zamierzają wówczas ogłosił pogotowie strajkowe.

jb