Rybnickie środowisko debatuje

27 kwietnia odbyło się spotkanie środowiska rybnickiego ZZG w Polsce na zaproszenie naszej organizacji związkowej w Jankowicach. Wzięli w nim udział: przewodniczący Rady Krajowej Dariusz Potyrała przez wideokonferencję oraz stacjonarnie wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sebastian Czogała, przewodniczący Śląskiej Rady OPZZ  Wacław Czerkawski i przewodniczący oraz wiceprzewodniczący  ZZG w Polsce z Ruchów KWK ROW ( Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy) oraz Górniczego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego.

Przewodniczący Dariusz Potyrała omówił działania związku w skali krajowej. Przypomniał o ostatnich akcjach na rzecz pracowników górnictwa.  Z kolei wiceprzewodniczący Czogała skoncentrował się na sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej na tle wyzwań związanych z embargiem na rosyjski węgiel. Podkreślił niefrasobliwą politykę rządu odnośnie węgla, wygaszanie mocy produkcyjnych, czy nie odbieranie surowca przez energetykę. - Dzisiaj są tego efekty – mówił Czogała. Niemożliwością jest, by nagle PGG wydobywała 9 czy 10 mln ton rocznie więcej. Zaapelował do kolegów, by zwracali uwagę na sprawy bezpieczeństwa i to nie tylko z powodu ostatnich katastrof w JSW, ale ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na węgiel i fedrowanie non stop. Wspomniał także, że niezbędne są uzupełnienia pracowników, by podołać zapotrzebowaniu w wydobyciu.   

Antoni Skutnik, wiceprzewodniczący ZZG w Polsce w KWK Mysłowice – Wesoła omówił prace nad unormowaniem wynagradzania w spółce. - Dziś funkcjonuje pięć systemów wynagradzania. I pracownicy na tych samych stanowiskach pracy w różnych kopalniach zarabiają różne pieniądze. Jest wspólna wola pracodawcy i związków zawodowych, by wreszcie ujednolicić system płac – mówił.

Z  kolei szef śląskiej Rady OPZZ przypomniał o odbywających się wyborach powiatowych i zaapelował do kolegów z Rybnika o czynne włączenie się w promowanie naszej organizacji ZZG w Polsce. Wiele miejsca poświęcono również szczegółowym problemom rybnickich kopalń, które wspólnie omówiono.

Gospodarz spotkania przewodniczący Henryk Mazewski na zakończenie, zaprosił uczestników na festyn rodzinny, który odbędzie się 4 czerwca z okazji 30-lecia ZZG w Polsce.  

Jarosław Bolek