Aktualności

INFORMACJA PRACOWNIK - PRACODAWCA - COVID 19

Kierownictwo Rady Krajowej przekazuje poniżej kilka informacji, opracowanych przez Dział Prawny, które mogą być przydatne pracownikom w związku z nową sytuacją epidemiologiczną.                                                                                                      

Epidemia rozprzestrzenia się

Koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej. Odnotowywane są kolejne ofiary śmiertelne. Przybywają nowe przypadki zarażenia. Rośnie liczba kierowanych na kwarantannę. Górnicze spółki  wdrażają procedury kryzysowe, by jak najlepiej zabezpieczyć pracowników.

(Nie)sprawiedliwa transformacja

Związek Zawodowy Górników w Polsce uważa, że zapisy w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji są zbyt rygorystyczne i mogą doprowadzić do spadku wydobycia i likwidacji miejsc pracy. Stąd apeluje do premiera Morawieckiego o działania na rzecz ich zmiany.

Nie będziemy się bezczynnie  przyglądać planom likwidacji trzech kopalń

Strona związkowa punktuje rzekome oszczędności  płynące z pomysłu Polskiej Grupy Górniczej utworzenia mega kopalni z kopalń Wujek, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic. - W piśmie do premiera jasno wyjaśniamy, dlaczego pomysł kopalni zespolonej jest nie do przyjęcia – mówi nam Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce. Naszym zdaniem plan przedstawiony nam przez przedstawicieli zarządu spółki był niekompletny, niemerytoryczny i nieprzygotowany. Zamiast  rozwiać nasze wątpliwości, przyczynił się do powstania jeszcze większej ilości pytań oraz wątpliwości – mówi wiceprzewodniczący Czogała.

 

Protest zawieszony. Co dalej?

Protest w Polskiej Grupie Górniczej zawieszony. Porozumienie podpisane. Rozpoczynają się rozmowy dotyczące pomysłu łączenia kopalń. Górnicy czekają też na nowy model funkcjonowania branży górniczej i energetycznej.

Wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy w związku z koronawirusem

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących sią do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem znajdują się także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/

W rocznicę likwidacji kopalni – Pamiętamy!

W Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu odbył się  V Regionalny Turniej Szachowy o tytuł Szach-Mistrza Niwki.  Tegoroczny turniej zorganizowany był dla upamiętnienia 20. rocznicy likwidacji KWK „Niwka – Modrzejów”, czego pomysłodawczynią była nauczycielka Iwona Sikorska Dymanus. Tegoroczne rozgrywki przeprowadzono  20 lutego. Jednym ze sponsorów nagród był Związek Zawodowy Górników w Polsce.