Aktualności

Górnicy walczą o swoją przyszłość

17 lutego na porannej zmianie we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej przeprowadzony został dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Po jego zakończeniu delegacje górników odwiedziły biura poselskie posłów PiS, by przekazać  im informacje o napiętej sytuacji w spółce i w całym polskim górnictwie zostawiając w „prezencie” węgiel.

Bronią miejsc pracy

Górnicy Ruchu „Ziemowit” manifestowali 31 stycznia w Imielinie w obronie miejsc pracy.  Pozyskanie nowego złoża „Imielin Północ” przedłuży fedrowanie na kilkadziesiąt lat i zabezpieczy byt tysięcy rodzin górniczych, w tym również mieszkających w mieście. W grudniu PGG dostała zielone światło i może się starać o koncesję.

To, ile wyłożymy na „Zielony Ład”?

14 stycznia Komisja Europejska przedstawiła szczegóły dotyczące tzw. Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, który ma uczynić z UE „zieloną wyspę”. Na niektórych kwota 100 mld euro, jaka miała być przeznaczona na przestawienie się biednym krajom na Europejski Zielony Ład zrobiła wrażenie. Ale na wrażeniu pozostało. Otóż okazuje się, że Unia nie wyłoży tej kasy z własnego budżetu i pula obejmie wszystkie kraje nie tylko te biedniejsze i węglowe.

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Spada wydobycie, rosną zwały…, a na horyzoncie „zielony ład”

Podczas ostatniego posiedzenia (10.01.2020) Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników omówiono szereg spraw i problemów związanych funkcjonowaniem branży. Szefowie spółek węglowych poinformowali o problemach z rosnącym stanem zapasów węgla, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku JSW, gdyż pełne zwały mogą spowodować konieczność ograniczenia produkcji.