Aktualności

Polski gigant podnosi się z kolan

Jeszcze trzy lata temu największa spółka górnicza w UE - Polska Grupa Górnicza walczyła o przetrwanie. Dzisiaj ma prawie pół miliardowy zysk i przeznacza grube miliardy złotych na inwestycje. To dobry prognostyk nie tylko na dalszy rozwój firmy, ale na pracę dla prawie 42 tys. pracowników w spółce i kilkuset tysięcy w jej otoczeniu.

Górnicze rozmowy z ministrem

11 marca w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spotkał się  z liderami Związku Zawodowego Górników w Polsce. Temat: górnictwo. W jakim jest miejscu, na jakie napotyka problemy i przed jakimi wyzwaniami stoi.

Koło ratunkowe dla firm budownictwa górniczego

Wciąż brakuje wykwalifikowanych pracowników w górnictwie. - Choć podań o przyjęcie do pracy w górniczych spółkach jest mnóstwo, to jednak w większości chętni nie spełniają warunków – mówi „Górnikowi” Piotr Porębski – przewodniczący ZZG w Polsce Konsorcjum PRG BSz.

Pomagają niepełnosprawnym dzieciom

„Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko.
Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia,
a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru.

Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?
Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go.
Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie,
je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw”
Phil Bosmans

Eksperyment w Ruchu Bielszowice

27 lutego PGG i PGNiG podpisały umowy dotyczące tzw. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będę prowadzone w obrębie zachodniej części złoża węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice”. PGG planuje rozpocząć eksploatację ścian w tej partii złoża po 2026 roku. Chodzi o pokład 405 na głębokości 1050-1150 m. Metoda eksperymentalna polega na wydobyciu metanu ze złóż węgla na kilka lub kilkanaście lat przed rozpoczęciem fedrowania. Ujęcie metanu odbywa się z powierzchni za pomocą otworów i szczelinowania. Węglowa spółka liczy, że to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia wydobycia w metanowych kopalniach. PGNiG chce zwiększyć zasoby rodzimego gazu.

Za pan brat z bezpieczeństwem w pracy (1)

Przy jakiej temperaturze możemy pracować?

W lutym strona społeczna podpisała z zarządem Polskiej Grupy Górniczej porozumienie ws. ujednolicenia zasad pomiarów parametrów mikroklimatu w podziemnych wyrobiskach górniczych w kopalniach spółki. Na jego podstawie dyrektorzy poszczególnych zakładów sporządzają  przepisy szczegółowe. Aktualnie zasady pomiaru temperatury regulują zarządzenia dyrektorów na bazie porozumienia ze stroną społeczną i konsultacji z Wyższym Urzędem Górniczym.

JEDNA JASKÓŁKA WIOSNY NIE CZYNI…

Przez górnictwo, niczym tsunami, przeszły niszczące fale, które zmiotły z mapy Polski mnóstwo kopalń i setki tysięcy pracowników górnictwa. W roku 2018 zanotowano niewielki wzrost zatrudnienia w branży górniczej. To dobry prognostyk na przyszłość. ZZG w Polsce  liczy, że zwiększone inwestycje i sięganie po nowe złoża pozwolą utrzymać  korzystną tendencję. W przeciwnym razie będziemy spalać węgiel z importu.