Aktualności

Walczymy o emerytury stażowe

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ( od red. w tym również ZZG w Polsce) od 2010r. nieprzerwanie zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych. Projekt OPZZ w tej sprawie, pod którym zebraliśmy niemal 800 tys. podpisów, był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie (22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.), nie uzyskując jednak poparcia większości parlamentarnej. Projekty ustawy w sprawie emerytur stażowych złożyły również, w 2020 r., w porozumieniu z OPZZ, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15. Z kolei w 2021 r. został złożony w Sejmie projekt obywatelski ustawy (30 września 2021 r.) oraz projekt prezydencki (13 grudnia 2021).

Znów mówią jednym głosem

W Bogdance związki zawodowe podpisały 27 stycznia porozumienie płacowe na 2022 rok. Wcześniej 21 grudnia porozumienie było gotowe  żadna ze stron nie zgłaszała zastrzeżeń.

Rząd ratuje się porozumieniem z górnikami

Twarde negocjacje, spór zbiorowy, blokady torów, referendum strajkowe doprowadziły ostatecznie do porozumienia w Polskiej Grupie Górniczej, a rząd przerwał rosnącą falę protestu. Pracownicy dostaną świadczenia jednorazowe i wzrośnie wysokość średniego wynagrodzenia w spółce.

Związki stawiają ultimatum

Centrale związkowe wznowiły działalność Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, bo uważają, że rząd przez wiele miesięcy nie realizuje jej zapisów. Komisja Europejska nie dała zielonego światła na jej realizację, a ministerstwa odpowiedzialne za wprowadzenie jej w życie nie robią nic. W zamian słychać echo pustych słów padających od polityków.

Z Sebastianem Czogałą – wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce – jednym z sygnatariuszy umowy społecznej rozmawia Jarosław Bolek.

Nagroda dla górników Bogdanki

Do końca stycznia pracownicy Bogdanki otrzymają nagrodę specjalną – za wyniki produkcyjne. Dzięki ZZG w Polsce, Solidarności i Kadrze, które wynegocjowały i podpisały 5 stycznia porozumienie dotyczące  podwyższenia puli na wypłatę nagrody w związku z przekroczeniem wyniku produkcyjnego, budżet ten zostanie zwiększony z 20 do 25 mln zł.

Pogotowie strajkowe w PGG

W Polskiej Grupie Górniczej trwa protest i walka o godne płace. Ogłoszono pogotowie strajkowe. Po fiasku rozmów blokowane są tory z węglem wywożonym z kopalń. Jeśli nie dojdzie do porozumienia nastąpi eskalacja akcji protestacyjnych, włącznie  ze strajkiem na kopalniach.

Na ratunek

Podczas ostatniego złazu górskiego nasz kolega Irek z Sośnicy nagle stracił przytomność. Sytuacja była dramatyczna.

Musimy walczyć o nasze rodziny

Kobiety z OPZZ, m.in. związkowczynie z Turowa, Bełchatowa, Górnego Śląska, opowiedziały w Sejmie o swoich obawach związanych z procesem przechodzenia na zieloną energię. Podczas spotkania z członkiniami Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, któremu przewodniczy posłanka Lewicy Wanda Nowicka, głośno wybrzmiały ich słowa: Nie możemy milczeć! Musimy walczyć o nasze rodziny, miejsca pracy i źródła utrzymania! Inicjatorką spotkania była Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ. OPZZ zawsze dbał o dobro kobiet i zamierza dbać o nie nadal.