Sejm za górnikami

14 kwietnia Sejm przegłosował uchwałę potępiającą rozporządzenie metanowe w obecnym kształcie. Za rezolucją potępiającą głosowało 444 posłów, przeciw było 5 posłów a jeden się wstrzymał. To jasny sygnał dla europosłów, że Polska broni swoich kopalń i nie zgadza się na drakońskie metody ekspresowego zamykania kopalń.

Przeciwko uchwale byli tylko posłowie Koalicji Obywatelskiej:  Aniśko Tomasz, Jachira Klaudia, Tracz Małgorzata, Zielińska Urszula oraz posłanka niezrzeszona: Gill-Piątek Hanna. Anita Sowińska z Lewicy wstrzymała się od głosu. Tym samym Sejm wyraził zdecydowany sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w obecnym kształcie” – wskazano w uchwale, która dzień wcześniej została przygotowana przez sejmową Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jej czynnym uczestnikiem był Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce. Posiedzenie odbyło się  w poszerzonym składzie, w którym uczestniczyli m.in. wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, szefowie spółek górniczych oraz przedstawiciele związków zawodowych i instytucji związanych z branżą węglową. Przedstawiciele strony społecznej i spółek węglowych od kilku lat sygnalizują problem metanowy.  Dotychczasowy kształt projektu unijnego rozporządzenia oznacza zagrożenie dla  przedsiębiorstw, ale też dla sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Rozporządzenie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski i może spowodować konieczność importu węgla do Polski i zamknięcia rodzimych kopalń, mimo dostępności surowca w kraju.

Wiceprzewodniczący Sebastian Czogała zwrócił uwagę na liczne działania podjęte w tej sprawie przez związki zawodowe nie tylko w kraju, ale także na forum europejskim, takie jak spotkania z europosłami i zainicjowanie aktywności Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i IndustriAll. Efektem prac komisji był projekt uchwały, wyrażającej sprzeciw wobec rozporządzenia metanowego w obecnej formie. Uchwała ma przyczynić się do umocnienia polskiego stanowiska w Parlamencie i Radzie UE. Następnego dnia była głosowana w sejmie, gdzie posłowie opowiedzieli się przeciwko rozporządzeniu metanowemu w obecnym kształcie.

Dyskutowany obecnie w Parlamencie Europejskim projekt rozporządzenia metanowego ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji do atmosfery metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 - 3 tony gazu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

Polskie kopalnie emitują więcej - średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla, zostałyby, więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm - w Polskiej Grupy Górniczej (PGG) byłoby to według szacunków ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie - ok. 4 mld zł rocznie.

„Procedowany na forum UE projekt niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń, zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jaki i dla polskiego społeczeństwa. Przepisy projektu w proponowanym kształcie, nakładające nieracjonalne i niezgodne z dostępną wiedzą technologiczną oraz ekonomiczną nadmierne wymogi dotyczące emisji metanu z kopalni węgla kamiennego, doprowadzą do kryzysu społeczno-ekonomicznego w branży górniczej, co oznacza ryzyko utraty miejsc pracy dla setek tysięcy pracowników” – wskazano w ustawie. „Przyjęcie rozporządzenia (…) zniweczy Umowę Społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która określa tempo odejścia od węgla w Polsce. Zamknięcie kopalń węgla doprowadzi do uzależnienia Polski od węgla importowanego i wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, co w obliczu trwających działań wojennych spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest niedopuszczalne” – napisano dalej w dokumencie.

 

Głosowanie nr 27 na 74. posiedzeniu Sejmu dnia 14-04-2023 r. o godz. 17:42:54

Pkt. 43 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (druki nr 3173 i 3174) głosowanie nad całością projektu.

Głosowało - 450  posłów   Za - 444    Przeciw - 5    Wstrzymało się - 1    Nie głosowało - 10 

 

Wyniki głosowania wg klubów

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 228 225 225 - - 3
KO 126 122 118 4 - 4
Lewica 44 43 42 - 1 1
KP 24 24 24 - - -
Konfederacja 9 9 9 - - -
Polska2050 6 5 5 - - 1
Porozumienie 4 4 4 - - -
Kukiz15 3 3 3 - - -
LD 3 3 3 - - -
PS 3 3 3 - - -
Wolnościowcy 3 3 3 - - -
niez. 7 6 5 1 -  
Jarosław Bolek