Silesia będzie fedrowała

16 grudnia czeska spółka EPH (Energetický a průmyslový holding, a.s.) poinformowała o zawarciu umowy w sprawie sprzedaży swoich udziałów w czechowickiej kopalni spółce Bumech S.A.

 

Jednocześnie swoje udziały w PG Silesia sprzedał inny akcjonariusz kopalni - Braindour Development Limited. W efekcie Bumech SA został właścicielem 99,975 proc. udziałów w PG Silesia. Katowicka spółka za te pakiety akcji zapłaci 9,86 mln zł. Bumech SA wykupi też 100 proc. udziałów Mining Services and Engineering sp. z o.o, siostrzanej spółce PG Silesia, za 9,17 mln zł,  zajmującej się gospodarką wodną i produkcją energii cieplnej na potrzeby PG Silesia. Przejęcie PG Silesia będzie kosztowało razem 19,03 mln zł. Cała kwota ma być zapłacona w ratach do września 2022 r. Transakcja ma być sfinalizowana w ciągu 90 dni. Spółka we wrześniu 2020 r. przystąpiła do negocjacji w sprawie ewentualnego kupna PG Silesia oprócz amerykańskiej firmy oraz Balamary. Równo miesiąc później przeprowadziła due diligence w czechowickiej kopalni, by ustalić m.in. stan faktyczny i prawny oraz oszacować ryzyko kupna udziałów. Ostatecznie w listopadzie Bumech SA złożył oficjalną ofertę zakupu PG Silesia. 16 grudnia do podpisania umowy, która przewiduje także dodatkowe płatności na rzecz sprzedających polegające na tym, że w okresie od października 2022 r. do września 2024 r., spółka będzie wypłacać sprzedającym udział w przyszłych zyskach Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w wysokości 20 proc. miesięcznego EBIT, lecz nie więcej niż 1,5 mln zł miesięcznie.

Na razie w Silesii fedrują dwiema ścianami, które zostaną wybrane dopiero w przyszłym roku. Przygotówki nowych ścian zostały wstrzymane decyzją dotychczasowego właściciela. Związki zawodowe liczą, że dalsze prace przygotowawcze szybko ruszą, by zachować ciągłość wydobycia.  - Dla pracowników i związków zawodowych to dobra wiadomość – mówi „Górnikowi” Mariola Miodońska – przewodnicząca ZZG w Polsce w PG Silesia.          - Związkowcy oczekują, że nowy właściciel szybko spotka się ze stroną społeczną i będzie prowadził dialog z załogą. Czekamy na spotkanie z przedstawicielami nowego właściciela i plan działania – dodaje przewodnicząca Miodońska.

 Aktualnie na kopalni pracuje 1600 osób . W ubiegłym roku odeszło ok. 250 pracowników, w tym część na emeryturę, a część poszukała sobie nowej pracy.

Bumech od wielu lat działa w branży wydobywczej, realizując kontrakty górnicze w Polsce i za granicą. W Czarnogórze Bumech prowadzi kopalnię boksytu. Trzy podstawowe obszary działalności Spółki to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remonty maszyn.

Jarosław Bolek