Silesia do likwidacji lub sprzedaży

Jeden z największych pracodawców na Podbeskidziu PG Silesia zostanie zlikwidowana z końcem 2021 roku. Taką decyzję podjęto podczas  walnego zgromadzania akcjonariuszy EPH 31 lipca

Kopalnia jednak może być sprzedana Skarbowi Państwa bądź podmiotowi prywatnemu. Jak na razie nie ma efektu rozmów i pism słanych do rządu w sprawie przejęcia kopalni. Również sprzedaż ewentualnemu inwestorowi wymaga czasu. Decyzja walnego zgromadzenia wpływa na jeszcze bardziej napiętą sytuację w kopalni, która dodatkowo boryka się z koronawirusem. Wydobycie nie idzie, ściany zabezpieczono. - Non stop prowadzimy rozmowy nie tylko ze spółką, ale i z parlamentarzystami, samorządem i osobami pozytywnie nastawionymi do branży, aby pozyskać inwestora. Silesię mógłby przejąć Skarb Państwa za symboliczną złotówkę.  Warto tylko wspomnieć, że państwo uniknęłoby w ten sposób wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, utratę wpływów z podatków, płatności emerytur i ubezpieczeń społecznych czy opłat eksploatacyjnych. W ub. roku PG Silesia odprowadziła do budżetu państwa ponad 88 mln zł – wylicza Mariola Miodońska – przewodnicząca ZZG w Polsce w kopalni. 

Strona związkowa ciągle apeluje i rozmawia. Interweniuje u premiera, ministra aktywów państwowych, czy prezydenta. Te starania wsparł również burmistrz Czechowic-Dziedzic. - Nie mamy czasu na długoterminowe negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Zakończenie wydobycia za rok sprawia, że wkrótce mogą nastąpić zwolnienia kilkuset osób niepotrzebnych osób, szczególnie, że możemy jedynie wybrać 4 ściany, które mamy przygotowane. Obawiamy się, że ok. 300 osób może zostać zwolnionych. Byłaby to katastrofa dla regionu. Walczymy o tych ludzi. Szukamy wszędzie pomocy – mówi „Górnikowi” przewodnicząca Miodońska. Jeśliby odeszli dodatkowym problemem byłoby potem pozyskanie wykwalifikowanej załogi przy pozyskaniu ewentualnego inwestora - dodaje.

Czechowicka kopalnia w grudniu 2019 roku uzyskała koncesję przedłużającą na wydobycie węgla i metanu do 2044 roku. Czeka również na rozszerzenie obszaru górniczego PG Silesia o złoża Dankowice, jak i częściowe złoże Ćwiklice.

Jarosław Bolek