Narada związkowców OPZZ w sprawie emerytur stażowych

Trwa walka o emerytury stażowe

- Uważam, że szczególnie pracownicy branż zagrożonych skutkami wdrażania „zielonego ładu” i przebudowy gospodarki na bezemisyjną, w przypadku zagrożenia utratą pracy powinni móc skorzystać z emerytury stażowej – powiedział „Górnikowi” - wiceprzewodniczący ZZG w Polsce Arkadiusz Siekaniec.

11 lutego odbyło się wideo-posiedzenie związkowców OPZZ poświęcone postulatowi wprowadzenia emerytur stażowych. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych inicjatyw OPZZ na rzecz realizacji postulatu, omówienie akcji zaplanowanych na najbliższy okres i wypracowanie rekomendacji działań na przyszłość. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przypomniał, że

walka OPZZ o emerytury stażowy trwa już ponad 10 lat

i przybliżył działania podjęte w ostatnich miesiącach. W dniu 29 września 2020 r. przed Pałacem Prezydenckim OPZZ zorganizowało zgromadzenie, podczas którego złożono Prezydentowi petycję w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych, odczytywano fragmenty noweli „Łysek z pokładu Idy”, a także listy od pracowników z długim stażem pracy. Następnie OPZZ przygotowało publikację – zbiór listów do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy, rozczarowanych brakiem działań rządzących na rzecz emerytur stażowych, którą przekazano na ręce Prezydenta w dniu 7 grudnia 2020 roku. Wiceprzewodniczący OPZZ poinformował następnie

o planowanej w Warszawie akcji billboardowej

 na rzecz realizacji postulatu. Zachęcał ponadto pracowników z długim stażem pracy do udziału w wywiadach na temat ich historii zawodowej oraz skutków długoletniej i ciężkiej pracy dla ich zdrowia, które wykorzystamy następnie w przekazach medialnych. Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ do końca lutego 2021 r. będzie przyjmował zgłoszenia zainteresowanych związkowców. Uczestnicy zaproponowali działania na rzecz emerytur stażowych, które mogłyby podjąć zarówno poszczególne branże, jak i rady wojewódzkie OPZZ. Zgadzano się co do tego, że działania na rzecz realizacji postulatu powinny mieć miejsce zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Istotnym pomysłem było promowanie postulatu w ramach dyskusji na temat transformacji energetycznej Polski. Zgłoszone przez związkowców propozycje działań zostaną w najbliższym czasie przeanalizowane przez członków Kierownictwa OPZZ. Konsultacje działań w sprawie emerytur stażowych będą odbywały się cyklicznie. W dyskusji wziął udział między innymi Arkadiusz Siekaniec -wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - Zasugerowałem zebranym, aby podjęli działania w swoich branżach zmierzające do tego,

 aby emerytury stażowe stały się jednym z elementów działań osłonowych

wprowadzanych w przepisach i umowach społecznych mających na celu łagodzenie skutków kryzysu wywołanego Covid 19. Uważam, że szczególnie pracownicy branż zagrożonych skutkami wdrażania „zielonego ładu” i przebudowy gospodarki na bezemisyjną, w przypadku zagrożenia utratą pracy powinni móc skorzystać z emerytury stażowej – powiedział „Górnikowi” po spotkaniu wiceprzewodniczący Siekaniec. - Jeżeli w wyniku prowadzonej przez rząd polityki, pracownicy ze stażem powyżej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn utracą pracę, to świństwem jest wysyłać ich na zasiłki czy świadczenia przedemerytalne. Powinni mieć prawo do przejścia emerytury stażowe. O to, moim zdaniem powinni powalczyć związkowcy biorący udział w tworzeniu umów społecznych i negocjujący z rządem warunki transformacji sektora paliwowo – energetycznego. ZZG w Polsce przekazał swoje propozycje w piśmie do Ministerstwa Aktywów Państwowych 8 lutego – skomentował Arkadiusz Siekaniec.

Jarosław Bolek, KD(OPZZ)