Trwają prace nad nowym systemem płac

W Polskiej Grupie Górniczej wciąż trwają prace nad systemem wynagradzania w nowym układzie zbiorowym pracy. Zespół roboczy analizował kolejne elementy zasad dotyczących płac, jakie będę obowiązywać. - Strona związkowa stoi na straży wysokości płac i pilnuje, by pracownicy nie stracili na uproszczeniu i ujednoliceniu nowego  systemu płac – mówi „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce.

- Wstępnie zakończono rangowanie stanowisk, chociaż jeszcze dopuszczalne są niewielkie przesunięcia wskaźników, czyli przypisanie odpowiedniego współczynnika dla poszczególnych stanowisk – mówi nam wiceprzewodniczący Czogała.

Aktualnie zgodnie z ustaleniami dotyczącymi karty górnika i przyjętymi wstępnie zasadami premiowania trwają przeliczenia uposażeń 42 tys. pracowników. Po tym nastąpi porównanie ich z aktualnymi zarobkami.

Zespół roboczy wstępnie zaakceptował zasady premiowania i aktualnie trwają prace nad  przelaniem tych zasad na papier i stworzeniem regulaminu premiowania.

W dalszej kolejności planowane są prace m. in. nad:

  • taryfikatorem kwalifikacji i stawkami osobistego zaszeregowania;
  • płacami nieperiodycznymi tj. nagrodą z okazji „Dnia Górnika”, 14-tej pensji, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalno – rentowej;
  • deputatu węglowego
jb