W „Pokoju” już nie fedrują

- O likwidacji, alokacjach i przyszłości rudzkich Ruchów  - z Grzegorzem Umywalnikiem – przewodniczącym ZZG w Polsce  KWK Ruda – rozmawia Jarosław Bolek.

- Według porozumienia związków zawodowych i rządu z 25 września ubiegłego roku Ruch Pokój ma skończyć wydobycie w bieżącym roku. Harmonogram wygaszania poszczególnych kopalń ma się również znaleźć w umowie społecznej obecnie negocjowanej. Jak przebiegają te plany?

- Wszystko przebiega według tego scenariusza. Ruch Pokój już nie fedruje. Końcem lutego skończyliśmy wydobycie.

- A co z pracownikami ?

- Na koniec 2020 roku załoga Ruchu Pokój liczyła blisko 1100 osób. Z tego około 600 ludzi jest alokowanych. 90 proc. z nich na Ruch Halemba. Reszta na Ruch Bielszowice oraz inne kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, między innymi jednostkowo na KWK Mysłowice-Wesoła czy KWK Staszic-Wujek a nawet do kopalni w Rybniku. Wynika to z miejsca zamieszkania pracowników, którzy chcieli pracować bliżej swoich domów. Na pisemny wniosek pracownika pomagamy też w alokacji np. na Bielszowice.

- Co z resztą załogi?

-  480 osób będzie pracować przy likwidacji Ruchu Pokój. Uchwała zarządu spółki przewiduje ten termin od 1 kwietnia przez 3 kolejne lata. Część tej załogi do końca pracy przy likwidacji skorzysta zapewne z odejść na emeryturę, czy ewentualnie z osłon socjalnych. Ci, którzy zostaną po tym okresie wygaszania mają być alokowani na inne kopalnie. Trwają jeszcze rozmowy dotyczące sposobu ich zatrudnienia. Część, kto będzie chciał ma pracować pod Spółką Restrukturyzacji Kopalń, a inni pod Polską Grupą Górniczą i oni będą wypożyczani do likwidacji naszego Ruchu. Po zakończeniu całego procesu wrócą na inne Ruchy w Rudzie Śląskiej czy też na inne kopalnie.    

- A jakie będą dalsze losy Ruchów Bielszowice i Halemba?

- Do 2023 roku oba Ruchy mają prowadzić działalność niezależnie. Do przyszłego roku zostanie przeanalizowana możliwość wykorzystania zasobów węgla koksowego z Ruchu Bielszowice. Scenariusz z września ubiegłego roku zakładał, że w 2023r dojdzie do połączenia w jeden Ruch, który zakończy eksploatację w 2034r. Nie jest jednak do końca wiadome, bowiem Ruch Bielszowice chce wydobywać węgiel koksowy. Senator Dorota Tobiszowska zaangażowała się w to przedsięwzięcie, które popieramy jako strona społeczna. Teraz powstała już specjalna komisja, która ma zbadać taką możliwość. Chodzi o pozyskanie odbiorcy na węgiel koksowy. Wydobycie tego surowca na Bielszowicach dałoby fedrowanie na co najmniej 10 lat. Zaś węgiel koksowy jest na liście surowców strategicznych w przeciwieństwie do węgla energetycznego. 

- Ostatnim punktem negocjowanym przez rząd i związku zawodowe są szczegóły pakietu socjalnego dla pracowników kopalń. Jak on może wpłynąć na sytuację w waszym mieście?

- Czekamy na finał rozmów, ale już wiadomo, że pracownicy będą chcieli skorzystać z osłon socjalnych. Codziennie mamy telefony w tej sprawie. Ludzie nie widzą już swojej przyszłości w górnictwie. Obawiają się o pensje i bezpieczeństwo miejsc pracy . Stąd jest ogromna chęć skorzystania z pomocy. Istnieje niebezpieczeństwo, że kopalnie mogą nie dotrwać do wyznaczonych terminów wygaszania, bo trzeba będzie je zamknąć wcześniej ze względu na brak ludzi.  

- Kopalnia to nie tylko ludzie, ale też cała infrastruktura. Czy już wiadomo co się stanie z zabudowaniami po Ruchu Pokój?

- Kiedyś była mowa o zagospodarowaniu szybu „Wanda”, który mógłby się na dłużej wpisać w śląski i rudzki krajobraz. Sama Pani prezydent Grażyna Dziedzic miała różne pomysły co do tej infrastruktury. Trudno mi powiedzieć już na dziś czy miasto ma jakieś plany odnośnie tych terenów. Właścicielem jest obecnie już Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Ale dobrze byłoby zachować górniczy klimat naszego miasta.

- Ubywa Ruchów w kopalni Ruda a jak wygląda reorganizacja związkowa odnośnie tych zmian?

 - Już od stycznia działa jedna nasza organizacja ZZG w Polsce łącząca Ruchy Pokój i Bielszowice. Działamy także na Ruchu Halemba. Na pewno usprawni to funkcjonowanie, szczególnie podczas alokacji. Działamy prężnie. Jesteśmy cały czas dostępni dla pracowników. Pomagamy im w każdej sprawie. Zapraszamy, by wstępowali w nasze szeregi na każdym Ruchu KWK Ruda.  Gwarantujemy profesjonalizm w działaniu na rzecz pracownika. 

- Dziękuję za rozmowę.

Jarosław Bolek