W rocznicę likwidacji kopalni – Pamiętamy!

W Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu odbył się  V Regionalny Turniej Szachowy o tytuł Szach-Mistrza Niwki.  Tegoroczny turniej zorganizowany był dla upamiętnienia 20. rocznicy likwidacji KWK „Niwka – Modrzejów”, czego pomysłodawczynią była nauczycielka Iwona Sikorska Dymanus. Tegoroczne rozgrywki przeprowadzono  20 lutego. Jednym ze sponsorów nagród był Związek Zawodowy Górników w Polsce.

Młodzi szachiści zmagali się w dwóch kategoriach: Pionek (dla uczniów urodzonych w latach 2012-2009) i Skoczek (dla uczniów starszych, urodzonych w latach 2008-2005). Łącznie rywalizowało 37 zawodników. Partie rozgrywano systemem pucharowym do wyłonienia po pięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej. Dalsze rozgrywki odbyły się systemem „każdy z każdym”. Finał  w grupie PIONEK odbył się między uczniami SP6, SP21 i SP15. Zwyciężył Mateusz Sankowski uczeń  SP6, II miejsce zajął Dawid Gajda z SP15, III miejsce - Karol Kurowski z SP6, a IV miejsce Mateusz Czop z SP15. W kategorii starszej rywalizacja była bardzo zacięta, a do finału doszli uczniowie z SP4, SP6, SP10 i SP13. Bezkonkurencyjny był Piotr Karwacki z SP10, II miejsce zajął Oskar Kiełczyński z SP4. Kolejne miejsca zajęli Sebastian Latos z SP13 i Alan Czarnecki z SP4.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni okolicznościowymi medalami, a zwycięzcy pucharami, medalami i upominkami ufundowanymi przez ZZG w Polsce. W imieniu związku nagrody wręczał Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG  w Polsce.

W tym turnieju nagradzane są też cztery szkoły za zdobycie największej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej. Puchar za zajęcie I miejsca otrzymała Szkoła Podstawowa nr 6, II miejsce  zajęła Szkoła Podstawowa nr 15, III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4, a IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13.

Nad przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia główny Jarosław Kaczmarek.

Komisarzami turnieju była Wiesława  SZOPA - Dyrektor SP 15 w Sosnowcu i Iwona DRYGAŁA -wicedyrektor. Rolę sędziów czasowych pełnili  Michał Kaczmarek i Mateusz Kaczmarek. Gośćmi honorowymi byli: Arkadiusz Siekaniec - wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce oraz Andrzej Adamczyk - wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej podokręg Sosnowiec. Sportowe zmagania zostały objęte patronatem medialnym przez Małgorzatę Masłowską – właściciela firmy Art.-Fot Fotografia i Film.

Końcowe klasyfikacja w kategorii Pionek:                     

  • I miejsce - Mateusz Sankowski - SP 6 - 5pkt
  • II miejsce - Dawid Gajda - SP 15 - 4pkt
  • III miejsce - Karol Kurowski - SP 6 - 3pkt
  • IV miejsce  - Mateusz Czop - SP 15 - 2pkt
  • V miejsce - Paweł Grzesikowski - SP 21 - 1pkt

Końcowe klasyfikacja w kategorii Skoczek:

  • I miejsce - Piotr Karwacki - SP 10 - 5pkt
  • II miejsce - Oskar Kiełczyński - SP 4 - 4pkt
  • III miejsce - Sebastian Latos - SP 13 - 3pkt
  • IV miejsce - Alan Czarnecki - SP 4 - 2pkt
  • V miejsce - Maja Dyrduł - SP 6 - 1pkt
Jarosław Bolek