Warsztaty dla młodych związkowców

W dniach 28-29 października w Węgierskiej Górce odbyły się warsztaty dla młodych związkowców ZZG w Polsce w tematach: współpraca, komunikacja i praca w zespole.

Szkolenie zrealizowane zostało wspólnie we współpracy z fundacją im. Róży Luksemburg.

Projekt ten zakłada zorganizowanie 2-dniowych warsztatów z udziałem przedstawicieli branży wydobywczej, kierowanych przez Przewodniczących zakładowych organizacji ZZG w Polsce.

- Jak powiedział „Górnikowi” Sebastian Czogała – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce, jednym z podstawowych elementów pracy związkowej  jest umiejętność współpracy, komunikacji

 i pracy w zespole. W związku z tym występuje konieczność przygotowania młodych członków zarządów i nie tylko w tym zakresie. Dzięki szkoleniu dla młodych związkowców, uczestnicy warsztatów będą potrafili zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennym życiu zawodowym – dodał wiceprzewodniczący Czogała.

Szkolenie zakłada, że na poziomie postaw technik i co najważniejsze, na poziomie zachowań, uczestnicy nauczą się postępować w taki sposób, aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje ze współpracownikami i partnerami. Znacząco podniosą też poziom własnego zaangażowania w procesie współpracy. Cele szkolenia zrealizowane zostały poprzez przekazanie uczestnikom praktycznej i teoretycznej wiedzy w dziedzinie nawiązywania i utrzymywania kontaktów sieciowych oraz skutecznej pracy zespołowej.

Dominik Kowalski