Większe stawki zaszeregowania, większe zatrudnienie…

… i nowe inwestycje to podstawowe postulaty Zakładowej Organizacji Koordynacyjna ZZG w Polsce Polskiej Grupy Górniczej.

ZZG w Polsce 30 sierpnia wystosował swoje postulaty do zarządu Polskiej Grupy Górniczej. – Narasta presja na wzrost wydobycia węgla. Rosną ceny surowca. Rynek chłonie każdą ilość. Niestety nie idzie to w parze za zarobkami górników – mówi nam Sebastian Czogała – przewodniczący ZOK ZZG w Polsce w PGG oraz wiceprzewodniczący Rady Krajowej. - Ludzie tyrają. Pracują ile wlezie. I co z tego mają? – pyta przewodniczący Czogała. Wydobycie robi się niebezpieczne. Pośpiech nie idzie w parze z bezpieczeństwem. Stąd i nasz postulat niezwłocznego uzupełnienie zatrudnienia, do stanu umożliwiającego bezpieczną realizację zwiększonych planów wydobycia. Do tego domagamy się podniesienie stawek osobistego zaszeregowania co najmniej o 100%, aby nie były one niższe od godzinowej stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz zmianę zasad naliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w ten sposób, by dodatek wynosił odpowiednio 100% i 50% średniej dniówki z dni czarnych, a nie jak obecnie 100% i 50% stawki osobistego zaszeregowania. Obowiązujący obecnie sposób wynagradzania za godziny nadliczbowe (wobec rażąco niskich stawek osobistego zaszeregowania) nie stanowi dla pracowników wystarczającej motywacji do podejmowania dodatkowych zadań wydobywczych w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych od pracy. - I oczywiście trzeba przyspieszyć i zwiększyć wydatki na inwestycje i udostępnić  złoża w kontekście zachowania żywotności kopalń wobec zwiększonego zapotrzebowania na węgiel – wylicza związkowe postulaty przewodniczący Czogała.

jb